АДФИ откри нарушения за милиони левове в електроразпределителните дружества

електричество

Източници: publics.bg

Редица нарушение в областта на обществените поръчки разкри Агенцията за държавна финансова инспекция в електроразпределителните дружества. Извършената тематична проверка е установила, че и трите дружества са пропускали да обявяват конкурси за скъпоструващи дейности, които са възлагали на близки фирми.

В Енерго-Про Мрежи АД АДФИ констатира 10 непроведени процедури за обществени поръчки на обща стойност 35.463 млн. лв. Сред поръчките е имало такива за строителномонтажни работи по изграждане на кабелни линии и трафопостове, доставка и монтаж на силови трансформатори, строителен надзор, охрана.
Освен това в периода 2011 – 2012 година Енерго-Про Мрежи АД е възлагала дейности за доставка и услуги на свързаното предприятие Енерго -Про ЕАД на обща стойност 59.938 млн. лв. Отчетените през 2011 година разходи за сметка на свързаното предприятие са 25.65% от всички разходи за външни услуги.
Освен това възнаграждението по всички възложени на свързаното дружество услуги не е определено с твърда цена, а е в зависимост от отчетените от него разходи за съответната услуга. Не е бил регламентиран и начинът, по който възложителят осъществява контрол върху цената на услугите, които калкулира Енерго-Про ЕАД.
Проверката в ЕВН България Електроразпределение ЕАД завършва с подобни констатации. През периода 2011 – 2012 година  дружеството не е прилагало режима за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички основания за това. Установени са пет непроведени процедури за обществени поръчки на стойност 328 592 лв., сред които за публикация на съобщения и реклами в печатни издания (79 436 лв.), преводи (74 226 лв.), нотариални услуги и други.
ЕВН е провело две неоснователни процедури чрез договаряне без обявяване на лекотоворни автомобили с повишена проходимост на стойност 634 319 лв. В резултат на незаконосъобразно проведените процедури са сключени съответно договор от 09.11.2011 г. с „Тойота Балканс” ЕООД гр. София за 443 513 лв. и договор от 04.05.2012 г. с „Ентърпрайз Комюникейшънс Груп” ООД гр.София за 190 806 лв.
В случаите, в които ЕВН е провеждало обществени поръчки, също са засичани нередности.  АДФИ констатира, че “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е възлагало поръчки на свързаното с него предприятие ЕVN AG Austria като в периода 2011- 2012 година те възлизат на обща стойност 4.3 млн. лв. и представляват съответно 4.65% от общо извършените разходи за външни услуги през 2011 година и 5.06% от общо извършените разходи за 2012 година.
В ЧЕЗ Разпределение България АД държавната финансова инспекция се натъква на три непроведени процедури за обществени поръчки на обща стойност 352 715 лв. и нарушения при проведени обществени поръчки за техническо обслужване на автомобили, физическа охрана, пощенски услуги.
АДФИ установява, че 83% от осчетоводените през 2011 година разходи за външни услуги, възлизащи на 65.605 млн. лв., са били за сметка на свързаното предприятие ЧЕЗ България ЕАД . Освен това 925 от осчетоводените разходи за материали, възлизащи на 4.934 млн. лв. също са за сметка на свързаното предприятие ЧЕЗ България ЕАД.
От АДФИ обръщат внимание, че чрез необявяването на обществена поръчка възложителите са нарушавали основни принципи за публичност и прозрачност при разходването на средства за дейност от обществено значение.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: