pixel

900 хил. лв. за нов облик на центъра на София

софия

Източник: vestnikstroitel.bg

900 хил. лв. са отделени за изготвяне на инвестиционни проекти за обновяване на централната градска част на София. Конкурсът ще започне до средата на април т.г., стана ясно на откриващата конференция по про­екта „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столичната община по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г.“. Стойността му е близо 2,5 млн. лв. Идеята е да се създаде списък с „готови за финансиране“ проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София.

„Целта е да подадем още на 2 януари 2014 г. първите обекти по новата ОП „Региони в растеж“, с които ще кандидатстваме през следващия програмен период. Не трябва да губим време, а веднага да започнем да работим по тях“, заяви Петър Диков, главен архитект на София и ръководител на проекта. Той очаква столицата да получи допълнително финансиране по него, тъй като другите градове – бенефициенти по схемата, не са готови. Ще бъде обхваната и територията на четирите районни общини: Илинден, Надежда, Връбница и Красна поляна.

В тях е включено изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, паркове, зелени и водни площи, детски площадки. Ще се рехабилитират пешеходни алеи и тротоари. Ще се обособят велосипедни пътеки, подлези за пешеходци, спортни площадки. Ще се реконструират улични мрежи и ще се изградят обществени паркинги встрани от главни улици. Ще се постави енергоспестяващо улично осветление, ще се проведе обследване за енергийна ефективност на 26 сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура. След това ще бъде възложено изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт на обектите. За целта са отделени 400 хил. лв.

За актуализиране на прединвестиционно проучване на цялата система на градския транспорт в София са предвидени 66 хил. лв. Така ще се отчете въздействието на всички мерки, предприети на територията на общината за управление на сектора, включително и такива с частни инвестиции. Ще има достатъчна обосновка за вида на маршрутите, предвидените транспортни средства и съоръжения. В проучването ще се прогнозират тенденциите по отношение на трафика. В резултат на анализа се очаква да се разработят техническите инвестиционни проекти за седем транспортни съоръжения, които ще спомогнат за улесняване движението из столицата. В последната фаза ще се съгласуват проектите с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи и ще се издадат разрешителни за строеж.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: