pixel

521 новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие

строителство

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2013 г. е 521. Спрямо третото тримесечие на 2012 г. сградите са с 38 по-малко (или с 6.8%), а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 2.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2013 г. със стоманобетонна конструкция са 74.5%, с тухлена – 24.5%, с панелна – 0.6%, и с „друга” – 0.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се наблюдава увеличение само на относителния дял на тухлените сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (66.6%), следвани от жилищните кооперации (18.0%), като в сравнение с третото тримесечие на 2012 г. броят им намалява съответно с 34 и 6, докато новопостроените вили се увеличават с 5 (табл. 2 от приложението).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 100 сгради с 641 жилища в тях, Бургас – 79 сгради със 737 жилища, и Пловдив – 47 сгради със 123 жилища.

Близо половината от новопостроените жилища са с две стаи (48.5%), следвани от тези с три стаи (25.7%). Спрямо третото тримесечие на 2012 г. е отчетено увеличение на двустайните, петстайните и жилищата с шест и повече стаи и намаление на жилищата с една, три и четири стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2013 г. е 190.8 хил. кв. м, или с 0.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Жилищната площ също се увеличава с 4.8% и достига 122.7 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 80.6 кв. м през третото тримесечие на 2012 г. на 83.2 кв. м през същото тримесечие на 2013 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Шумен – 193.8 кв. м, и Хасково – 150.7 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 27.5 кв. м, и Враца – 39.0 кв. метра.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: