pixel

410 000 т боклук ще се преработват за 1 г.

bokluk

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци край с. Яна, ще преработва 410 000 т отпадъци годишно.

Строителната площадка беше открита на 7 май, заводът трябва да бъде завършен през август 2015 година. Това съобщи днес заместник-кметът на София Мария Бояджийска на пресконференция по повод началото на строителството, предаде БТА.

Сред присъстващите бяха кметът Йорданка Фанъдкова и Спиридон Александров, ръководител на ОП „Околна среда“.

Заводът е част от проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е на стойност 345 997 368,34 лв. и се осъществява с подкрепата на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и заем от Европейска инвестиционна банка.

Договорът за проектиране и строителство на завода е сключен в края на 2013 г. с Обединение „Актор АД-Хелектор АД“. Отпадъците ще се обработват 310 дни в годината, което съответства на средно дневно доставени отпадъци приблизително 1,300 тона на ден.

В завода ще бъдат получавани само битови и сходни на тях отпадъци – търговски отпадъци и идващи от домакинствата.

Процесът на механично-билогично третиране ще включва ръчно разделяне и сортиране, биологично третиране на органични отпадъци и производство на RDF гориво.

През юли 2011 г. присъствахме на подобно представяне и много малко хора вярваха, че проектът ще бъде започнат и завършен, каза кметът Фандъкова. Според нея, когато се работи последователно и усилията на всички са обединени, резултатите са налице. Кметът на София увери, че ще държи и следи за спазването на сроковете и качество на работа.

Всеки ден забавяне ще струва на строителите по около 200 хиляди лева. Санкциите са сериозни, защото заводът е от огромно значение за Столичната община, подчерта кметът на София.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: