pixel

15 млн. евро за енергийна ефективност

енергийна ефективност

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска на „Райфайзенбанк България” ЕАД нови 15 млн. EUR за проекти за енергийна ефективност. Кредитната линия е по Програма за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF), подкрепена от структурните фондове на ЕС.

Отпуснатата сума дава възможност на банката да разшири портфейла си от финансирани устойчиви енергийни проекти и да отговори на нарастващото търсене от страна на малките и средни предприятия. Кредитът на ЕБВР ще увеличи финансирането за рационално използване на енергията и ще спомогне за смекчаване на ефекта от растящите цени на енергията и високата енергоемкост в България.

От 2002 г. „Райфайзенбанк България” участва по различни програми в седем кредитни линии на ЕБВР за финансиране на българския бизнес, включително малките и средни предприятия, и на домакинствата.

До този момент, ЕБВР е финансирала над 200 проекта в България за 8.5 млрд. EUR, като фокусът на банката е подпомагане на устойчивия растеж в страната чрез подобряване на конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиции в модернизацията на реалната икономика инфраструктура на страната.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: