Незаконно разширяване на ски писти в Пампорово

банско

Незаконно разширяване на ски писти в Пампорово. Това са открили експерти от Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Смолян при проверка в на дейността на ДГС „Широка лъка“, съобщават от пресцентъра на МЗХ.

Констатирана е сеч, различна от предвидената в горскостопанския план и разрешена с издадените позволителни. Незаконно са ползвани горски територии, като е осъществено изкореняване на пънове, изкопно-насипни дейности и подравняване на терена, с което са разширени ски пистите и е променено предназначението им.

При проверката е установено, че изградената нова въжена линия върху съществуващо трасе на ски влек „Помагалски“, собственост на „Пампорово“ АД, е в нарушение на разпоредбите на Закона за горите.

Установено е още строителство по протежение на цялата дължина на ски писта „Европейска“ – от връх „Снежанка“ до м. „Двата моста“ на съоръжение за изкуствен сняг, като част от съоръжението попада в държавна горска територия и е изградено в нарушение на разпоредбите на Закона за горите.

За всички констатирани нарушения, РДГ – Смолян е сигнализирала Районната прокуратура в града и Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Смолян. Изсичането е спряно. Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите са предприели съответните мерки и действия, които са в тяхната компетенция.

Източник: btvnews.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: