pixel

12 фирми кандидатстват за санирането

energiina efectivnost

12 фирми кандидатстват за проектиране и авторски надзор по проекта за Енергийно обновяване на  българските домове в Североизточна и Югоизточна България.

Обществената поръчка, обявена от МРР, включва изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат градовете Варна, Добрич, Търговище, Шумен и за Югоизточен район с градовете  Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък.

За останалите пет района на страната – Югозападен, Южен централен, Северозападен, Северен централен и за гр. София процедурата за избор на фирми е приключила и са сключени рамкови споразумения.

Към днешна дата по проекта  са подадени 417 заявления за интерес и подкрепа, като 393 са одобрени.
Най-много подадени заявления има за района на град София – 125, следвани от Южен централен район – 96, Югоизточен район -51, Североизточен – 35, Югозападен – 44, Северен централен – 38 и Северозападен – 18.

След София, най-много сгради кандидатстват в Пловдив – 35 и Стара Загора с 23.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: