Започва обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност

energiina efectivnost

Министерството на икономиката и енергетиката започна обществено обсъждане на проект на Закон за енергийната ефективност. Той e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ.

Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработването и приемането на Закон за камарата на консултантите по енергийна ефективност.

Създава се правно основание Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” да се управлява и от външен “управител на фонда”.

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ), с цел гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги.

Предложения по проекта на Закон се приемат в нормативно определения (14-дневен) срок, т.е. до 24 април.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: