pixel

Започна вторият етап от изграждането на регионалното депо за отпадъци

депо

Източник: vestnikstroitel.bg

С първа копка стартира изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Карнобат, която е втория компонент от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас.

Претоварната станция ще бъде разположена на площадка от 7,9 дка,  на около 4 км. от град Карнобат /до пътя Карнобат – Екзарх Антимово/. Тя включва изграждане на съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет от 6000 до 10 000 тона/годишно,закупуване на техника за транспорт на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 тона/час, площадкова инфраструктура и оборудване.

На първата копка присъстваха зам.-кметът на Община Бургас Атанаска Николова, областният управител Павел Маринов и заместникът му Севдалина Турманова, кметът на Карнобат Георги Димитров и кметовете на Айтос и Руен – Васил Едрев и Исмаил Осман, и депутати от Бургаски регион, сред които и народният представител и бивш зам.-министър на околната среда и водите Ивелина Василева.

Претоварната станция в Карнобат има за цел да оптимизира транспорта на далечни разстояния и да предостави възможност на отдалечените общини за икономически достъпно обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.

ПСО – Карнобат ще облсужва общините от Карнобат и Сунгурларе. Тя ще има възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен.

Това е втория компонент от реализацията на проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, която ще обслужва 210 населени места, обитавани от над 400 000 души. В края на миналата година започна строителството на първата клетка на регионалното депо „Братово – Запад“.

Цялостният проект се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.“ и е на обща стойност над 43 млн. лв.

Той предвижда изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

С въвеждането в експлоатация на Регионалното депо ще се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъците, което ще има силен екологичен и икономически ефект за региона.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: