pixel

Подписаха договора за трафик кулите на Бургас и Варна

бреговите центрове

Източник: vestnikstroitel.bg

Архитектурното оформление на бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна ще бъде избрано след обществено обсъждане. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на церемонията по подписване на договорите за проектиране и изграждане на двете кули в гр. Бургас. В следващите дни идейните проекти за брегови центрове ще бъдат изложени за обсъждане и в процеса на работно проектиране ще бъдат отчетени направените препоръки и предложения.

Министър Данаил Папазов подчерта значимостта на информационната система за гарантиране безопасността на корабоплаването в черноморския регион и важното място на оперативните центрове, които ще се помещават в бъдещите трафик-кули. По думите му двете съоръжения ще работят в пълна комуникационна съвместимост и това е добър знак за бъдещите проекти, свързани с развитието на българския воден транспорт, които трябва да бъдат изграждани в партньорство между двата големи пристанищни града.

Трафик-кулите в двата най-големи български пристанищни центрове ще бъдат изградени в рамките на проекта „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”. Общите инвестиции по него възлизат на близо 40 млн. лв. и се финансират по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешноводни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Очаква се двете трафик-кули да бъдат завършени до края на юни 2014 г. Изпълнителят е Консорциум „Мидия – Диана Комерс”, а стойността на договора за изпълнение е 3 767 700,00 лв. (без ДДС).

На днешната церемония присъства и кметът на община Бургас Димитър Николов, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“, на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, на изпълнителя и др.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: