pixel

Започна надпреварата за „Европейска зелена столица“ за 2016 г.

зелен град

Източник: greentech.bg

Европейската комисия започна подбора на „Европейска зелена столица“ за 2016 г.С наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда.

Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са „подходящи за живеене“.

За първи път европейски градове с повече от 100 000 жители могат да се кандидатират за наградата. Преди това бяха допускани само градове с население 200 000 души или повече. Промяната означава, че наградата вече е достъпна за над 400 града в цяла Европа.

Ползите за града, обявен за „Европейска зелена столица“, започват с по-чиста околна среда, нови работни места и инвестиции и включват ръст на туризма, положително отразяване в международните медии и повече спонсорство за проекти, свързани с околната среда.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„С наградата „Европейска зелена столица“ се отличават местните усилия за подобряване на градската среда и насърчаване на устойчивия растеж. Във връзка с началото на конкурса за определяне на седмия носител на отличието „Европейска зелена столица“ за 2016 г. бих искал да насърча по-малките градове да представят своята кандидатура и да използват тази възможност, за да направят преглед на екологичните си постижения и да ги изтъкнат, както и да планират устойчиво бъдеще за своите граждани.“

Наградата има за цел:

 1.     да отличи градовете, които уверено постигат високи екологични цели;
 2.     да насърчи градовете да си поставят амбициозни цели за подобрение на екологията и устойчивото развитие в бъдеще;
 3.     да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит.

Кандидатурите ще бъдат оценявани въз основа на 12 показателя:

 1.     ограничаване и приспособяване към изменението на климата;
 2.     местен транспорт;
 3.     екологично чисти градски зони, включително устойчиво използване на земята;
 4.     природа и биологично разнообразие;
 5.     качество на въздуха;
 6.     качество на звуковата околна среда;
 7.     генериране на отпадъци и тяхното управление;;
 8.     управление на водите;
 9.     пречистване на отпадните води;
 10.     екологични иновации и устойчива заетост;
 11.     енергийна ефективност;
 12.     интегрирано управление на околната среда.

Наградата е отворена за държавите – членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните кандидатки (Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция) и страните от Европейското икономическо пространство.

Градовете могат да кандидатстват онлайн на сайта www.europeangreencapital.eu. Срокът за представяне на кандидатури за наградата за 2016 г. е 17 октомври 2013 г. Наградата се присъжда от европейско жури, подкрепяно от експертна група от утвърдени специалисти в различни области на опазването на околната среда. Носителят на наградата ще бъде обявен през юни 2014 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: