pixel

За строителния бранш ин хаус поръчките са вредни

turgove

Парламентарната комисия по правни въпроси прие възможността обществени поръчки да се възлагат без търг на държавни и общински предприятия. Става въпрос за in house поръчки. Те се възлагат в случаите, когато държавата или общината е 100% собственик на фирмата изпълнител, възложителят има същия контрол върху фирмата, какъвто има върху структурните си звена – дирекции и т.н., фирмата изпълнител не осъществява друг тип услуги на други възложители. Предложението беше внесено от депутата от „Коалиция за България“ Борислав Гуцанов.

Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ и бивш министър по еврофондовете, припомни на депутатите от правната комисия неуспешния опит на бившите управляващи да въведат in house поръчките. Той и колегите му от ГЕРБ гласуваха против, но предложението беше прието. Гуцанов го защити с аргумента, че ще се улесни работата на военните структури например, които ще могат директно да възлагат ремонти на „Терем“,  вместо да обявяват търг, на който ще се яви само един кандидат.

Отхвърлено беше  предложението на Министерския съвет възложителите да определят дял между 30% и 70% от стойността на поръчката за изпълнение от подизпълнители. Това се отнасяше за поръчки за строителство с прогнозна стойност над 2.64 млн. лева.  Депутатите решиха да ограничат практиката с превъзлагане на дейности в хода на работа, като задължават кандидатите да обявят подизпълнителите си още преди избора на изпълнител.

Членовете на правната комисия одобриха и предложението на правителството възложителите да поддържат на страниците си изчерпателно електронно досие за целия процес по възлагане и изпълнение на дадена поръчка. Остава текстът, гласящ, че изборът на изпълнител става само по критерии, свързани с предмета на поръчката. Според одобрените промени сигнал до възложителя за нередности при откриването на търга могат да подават всички граждани, фирми и организации, които нямат пряко участие в процедурата.

Коментар по темата на Емил Христов: За строителния бранш ин хаус поръчките са вредни

Строителният бранш в България е в криза. Светлина в тунела все пак има, но все още тя е далечината. Надеждите на фирмите в сектора се крепят на ангажимените на правителството за  промение в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Този ремонт на Закона е наложителен, защото трябва да  реши проблемите на  възложители, изпълнители и подизпълнители.  Концепцията за изцяло нов Закон за обществените поръчки обаче въвежда „пилотна“ норма, според която държавата и общините да могат да възлагат съответните дейности на своите фирми без търг и конкурс. Това стана ясно през изминалата седмица, когато парламентарната комисия по правни въпроси прие възможността обществени поръчки да се възлагат без търг на държавни и общински предприятия.

Налице е нарушение на  поне на два закона – за защита на конкуренцията и за забраната за държавна помощ. ЗОП е едва на второ четене и то в комисия, но вече се виждат ясно пробойните и съмненията за непрозрачност. Не трябва да има мое и твое. Участниците на пазара не трябва да бъдат по никакъв начин облагодетелствани от държавата. Разбираемо е желанието на някои хора в условията на криза да се помогне на определени структури, които изпитват затруднения, но не това е начина. Това не е в помощ за бизнеса , а опит за извиване на ръцете му. Затова ин хаус възлагането дискриминира частния сектор и го поставя в неравностойна позиция спрямо държавните и общинските компании. Според КЗК вътрешното договаряне за строителство, информационни технологии и доставки трябва да отпадне, защото по възлагането в тези сфери са и най-спорните конкурси. Справката сочи, че ЕС позволява вътрешно възлагане, но с цел намаляване на държавните и общинските разходи. Прието е, че такива конкурси трябва да се допускат само ако възложителите разполагат с финансов, времеви и професионален ресурс, за да ги изпълнят по-евтино, отколкото би излязло с процедура по ЗОП. Условието поръчките да се дават на вътрешни фирми е те да са 100% собственост на възложителя и да се контролират от него, както и 90% от оборота им да се формира от дейността по поръчката. Не винаги методиката copy-paste e най-подходяща. Може в други европейски държави това да е практика, но не винаги добрите практики на едно място сработват добре на друго.

Oще един смущаващ факт, който подсказва нередност в това предложение е, че това е втори опит на второ правителство да вкара законова възможност за заобикаляне на търговете при възлагане на поръчки. Първият беше през 2011 г., когато идентичен текст беше предложен в ЗОП от правителството на ГЕРБ.

Редно е с промените в ЗОП да се насърча участието на малките и средни предприятия, а не да се отнема от възможността за работа и на  без това изнемогващите фирми. Целите на новите промени в ЗОП бяха  ясно посочени – да се насърчи участието на строителните фирми в обществените поръчки, ограничаване на корупцията и административната тежест. С механизма  за обществените поръчки ин хаус  ще е доста трудно на всички нас да повярваме , че тази цели ще бъдат постигнати. По- скоро промените  ще задълбочат проблемите, в и без това  дискредитиралата се  в общественото пространство сфера на публичното възлагане.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: