Винербергер представи най-новия си продукт на пролетното Стройко

porotherm

Участвайки редовно в изложение Стройко, Винербергер се стреми да улови новите тенденции на пазара и да отговори на актуалните потребности на своите клиенти.

Търсейки висока удовлетвореност на потребителите си, Винербергер предлага нов продукт. Той е подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система и едновременно с това да отговарят на  изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите.

Постигайки по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните, Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Блокът е с с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради.

porotherm

Както винаги Винербергер е разработила този продукт, спазвайки принципите на своята производствена политика – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Така компанията гарантира, че дом, изграден с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

– Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина;
– Висока защита от климатичните въздействия;
– Дълъг експлоатационен живот;
– Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата;
– Изолация на външния шум;
– Невъзпламеняемост;
– Ниски строителни разходи;
– Ниски комунални разходи;
– Комфорт и приятен здравословен микроклимат;
– Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения.

Източник: Винербергер

Винербергер

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 200 завода в 30 държави. Основана през 1819 г. във Виена, компанията се търгува на Виенската фондова борса още от 1869 г. През 1986 г. компанията започва своята динамична експанзия, която е фокусирана върху строителните материали. Това превръща Винербергер от местен австрийски производител на тухли в най-големият в света производител на тухли в рамките само на няколко години. Придобиването на Тондах (Tondach) успешно допълва решенията за жилищно строителство чрез керамични керемиди и аксесоари за цялостни покривни системи. Придобиването на Земелрок Щайн Унд Дизайн (Semmelrock Stein & Design) разгръща портфолиото на групата Винербергер по отношение на решенията за ландшафтната архитектура чрез палитрата си от керамични и бетонни настилки. Придобиването на Пайплайф (Pipelife) - пластмасови тръбни системи - не само бележи стратегически етап в разширяването на основната дейност, но също така и намаляването на зависимостта на групата от силно циклични периоди в новото жилищно строителство.

Прочетете също: