pixel

Винербергер представи най-новия си продукт на пролетното Стройко

porotherm

Участвайки редовно в изложение Стройко, Винербергер се стреми да улови новите тенденции на пазара и да отговори на актуалните потребности на своите клиенти.

Търсейки висока удовлетвореност на потребителите си, Винербергер предлага нов продукт. Той е подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система и едновременно с това да отговарят на  изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите.

Постигайки по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните, Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Блокът е с с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради.

porotherm

Както винаги Винербергер е разработила този продукт, спазвайки принципите на своята производствена политика – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Така компанията гарантира, че дом, изграден с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

– Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина;
– Висока защита от климатичните въздействия;
– Дълъг експлоатационен живот;
– Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата;
– Изолация на външния шум;
– Невъзпламеняемост;
– Ниски строителни разходи;
– Ниски комунални разходи;
– Комфорт и приятен здравословен микроклимат;
– Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения.

Източник: Винербергер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: