pixel

ВАС: Бетонът в Яйлата е незаконен

iailata

Два дни преди крайния срок Върховният административен съд определи днес, че оставя в сила решение на Административния съд в Добрич, според което бетонната конструкция, издигната върху 1,5 дка земя в Националния археологически резерват Яйлата край Каварна трябва да бъде съборена. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. (Текстът на решението – в прикачения файл)

Собственици на терена и инвеститори на обекта са братята Иван и Илко Павлови, арендатори на земеделски терени от Генерал Тошево. Те са придобили собствеността върху полуразрушена рибарска хижа на брега в Яйлата, купувайки активите на „АПК – с. Българево“, след което са излели бетона с невалидно строително разрешение и без съгласуване с РИОСВ – Добрич за изграждане на нова сграда, показаха резултатите от проверката на Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство, съобщава cross.bg.

Братя Павлови оспориха заповед, издадена от началника на РДНСК, с която извършваното от тях строителство на територията на резерват Яйлата бе обявено за нищожно, което Административният съд в Добрич отхвърли в началото на тази година.

Сега по същия казус – окончателно и без право на обжалване, се произнесе и Върховният административен съд. След неговото решение братя Павлови ще трябва да съборят бетонната постройка и да рекултивират терена, върху който тя се намира в момента.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: