pixel

В Борисовата градина ще може да се строи, и то много!

Marta

Марта Георгиева е общински съветник от ДСБ, който следи от началото процедурата по изготвяне на Подробния устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. През февруари 2018 г. тя отправя поредните писмени въпроси към кмета Йорданка Фандъкова по повод ново строителство в парка, прикрито като „възстановяване на архитектурни обеми“, в проекта за ПУП. Общественото обсъждане на готовия проект за ПУП с автор чл.-кор. арх. Атанас Ковачев, започва на 5 юни от 17:30 часа в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

В проекта за ПУП има цяла глава „Ново застрояване, където се вижда, че ще се строи музей „Зелена памет на София“, който ще е между Розариума и бул. „Драган Цанков“. Дадена е максимална застроена площ 540 кв.м и максимална височина 10 м, което значи, че тази сграда може да има три етажа и разгърната застроена площ 1620 кв.м.

Други обекти за строителство са обвързани с „възстановяване на изчезнали архитектурни обеми по архивни данни“. Това е чисто ново застрояване – „изчезнали обеми“, в момента ги няма, но се иска възстановяването им. Такъв обект е така нареченото Климатично училище, което според проекта на ПУП ще се строи на място, където сега има гора, тоест изисква и голяма сеч. Предвижда се строеж не на една, а на три сгради на Климатичното училище, всяка от които е по два етажа, а общата им разгърната застроена площ е 980 кв.м (според графичната част на проекта). Скандалното е, че това строителство е предвидено в резерватната част на парка и върху имот с неустановена собственост. Така се дава възможност на някой, неизвестен публично засега, да строи в резервата.

Ето и всички места, на които ще може да се строи:

Sofia

dnevnik.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: