pixel

Община Видин обновява града с финансиране от над 9.5 млн. лв.

sinagoga

Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за възстановяването на Синагогата във Видин и превръщането ѝ в място за култура, събития и туристически интерес

Община Видин ще получи безвъзмездна финансова помощ от над 8 млн. лв и финансиране от 1.5 млн. лв. от Регионален фонд за градско развитие (885 хил. лв.) и Експресбанк (665 хил. лв.). Средствата ще се използват за реставрацията на Синагогата в града и трансформацията й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. След реализацията на проекта, емблематичнатият паметник на културата ще обединява функциите на изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк.

Проектът „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ е първият одобрен проект по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014г.-2020г., финансиран чрез Фонд за градско развитие „Север“.

Новост при проеките за регионален туризъм през настоящия програмен период  е, че тяхното финансиране ще се извършва чрез комбинация от Финансови инструмент и безвъзмездно финансиране.

Синагогата в гр. Видин е вторият по големина еврейски молитвен дом в България след този в София и е паметник на културата от национално значение. Въпреки архитектурната и културна значимост на сградата, повече от 30 години Синагогата е без покрив и представлява руина в сърцето на града. Ръководството на град Видин счита, че включването на Синагогата в общ интегриран туристически продукт заедно с крепостта „Баба Вида“, ще даде тласък за развитие на туризма и на икономиката на града и общината.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: