Устойчивият бетон EcoCrete® – повече бъдеще с по-малко CO₂

EcoCrete

Създаване на жизнено пространство за поколенията – това включва и климатична неутралност. Устойчивият бетон EcoCrete® е 100% бетон на HeidelbergCement във всичките му качества. Той е с обичайното високо качество и надеждност, но има нов фокус: устойчивост чрез значително намаляване на CO₂. Това превръща EcoCrete® в бетон от следващо поколение.

EcoCrete

Какво превръща един бетон в EcoCrete®?
– намаляване на емисиите на CO₂ с поне 30 % или използване на поне 10 % рециклирани материали (възможна е комбинация);
– използване на 100 % зелена електроенергия HeiVoltage®;
– производство с рециклирана вода, доколкото това е технически възможно и разрешено от стандартите;
– завършен воден цикъл;
– избягване депонирането на отпадъци (нулеви отпадъци);
– EcoCrete® подлежи на рециклиране;
– производството на EcoCrete® се наблюдава от система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001;
– гарантирана системна и ефективна безопасност на труда, базирана на знака за качество „Safe with System“.

Снимки: HeidelbergCement

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: