pixel

Масово недоволни компании от обществените поръчки

обществени поръчки

82% от компаниите не са доволни от прозрачността при провеждане на обществени поръчки в България. Това сочи проучване на Германско-българската индустриално-търговска камара, в което са взели участие 99 компании, членуващи в организацията.

Проучването е проведено паралелно в 15 страни от Централна и Източна Европа. Като цяло 43% от анкетираните компании оценяват настоящата обстановка у нас като лоша, 47% – като задоволителна, а едва 10% – като добра. Подобрение в собственото предприятие очакват 41%, докато 6% се опасяват от по-слаби резултати. Качеството на професионалното и академично образование в България се подрежда на последно място от 15-те страни, в които е проведено проучването.
Интересно е, че повечето фирми смятат, че у нас има неефективно публично управление, слаба правораздавателна система и нестабилна политическа среда, но 82% от тях посочват, че биха инвестирали отново в България. Като основен плюс в анкетата се открояват ниските данъци и ниската цена за работна ръка у нас.
Източник: standartnews

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: