”Топлофикация” планира инвестиции за 500 млн.

toploficatcia

Бизнес планът на „Топлофикация София“ за периода 2015-2019 г. предвижда изпълнение на инвестиционни проекти на стойност 496 268 000 лв. Сред тях са изграждане на инсталация за изгаряне на RDF гориво от градски отпадъци, монтиране на нови турбогенератори в ТЕЦ „София“ и изграждане на когенериращи инсталации.

Бизнес планът бе обсъден в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и се очаква ДКЕВР да го приеме на закрито заседание на 21 януари, предаде БТА.

Технологична модернизация, която да понижи производствените разходи, повишаване на енергийната ефективност, както и повишаване на събираемостта и оптимално използване на финансовите ресурси, са сред основните приоритети в бизнес плана, отбеляза Любен Параланов, председател на Съвета на директорите на дружеството.

Инвестиционната програма ще се изпълнява с 13% собствени средства, 44% банкови кредити и 43% грантови схеми. Осигурено е безвъзмездно финансово подпомагане по Международен фонд Козлодуй и средства по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2009/29/ЕО.

В програмния период на плана се предвижда всяка година да бъдат подменяни около 34 км тръбопроводи, които да бъдат по-ефективни и с по-добра изолация, съобщават dir.bg.

Очаква се в рамките на действието на бизнес плана това да намали загубите по топлопреносната мрежа с около 1-2%. Загубите в момента са 17% или около 800 000 мегаватчаса годишно, съобщи Параланов.

Той подчерта, че топлопреносната мрежа на столицата е около 2000 км и макар и подмяната на планираното количество тръбопроводи да намали загубите, то дружеството няма ресурс да намали загубите с по-висок процент.

В отговор на въпрос от члена на ДКЕВР Евгения Харитонова за залаганата преференциална цена на електроенергията в рамките на бизнес плана, Параланов каза, че се залага цена от 236 лв. на мегаватчас произведена електроенергия.

Харитонова попита защо се залагат такива приходи, при положение че се очаква скоро пазарът на електроенергия да бъде изцяло либерализиран. Тя подчерта, че при този процес ще се плащат цени само за наистина високоефективно производство на електроенергия, а не просто за производство на енергия по комбиниран способ.

В отговор Параланов подчерта, че дружеството ще въведе високоефективно производство.

Пред медиите той уточни, че до 2019 г. се предвижда да бъдат изградени около 60 мегавата нова електрогенерираща мощност, част от която ще замени стари мощности, така че през 2019 г. ще има допълнителна мощност за производство на електроенергия в размер на около 30 мегавата.

Инвестиционната програма за 2010 – 2014 г. е изпълнена 56%, но без да се отчита 2014 г. , съобщи още Параланов и изрази увереност, че следващата инвестиционна програма  ще бъде изпълнена на 100%.

Параланов съобщи, че прогнозната загуба на дружеството за 2014 е в размер на около 57 млн. лв., но тази загуба може да бъде значително намалена.

„Топлофикация София“ е натрупала задължения към Българския енергиен холдинг в размер на 500 млн. лв. Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ са колкото топлофикационното дружество очаква като плащане от НЕК – или 127 млн. лв., каза Параланов.

За задълженията към БЕХ са започнали преговори за разсрочване, защото дружеството няма възможност да ги изплати краткосрочно.

В отговор на въпрос каква е събираемостта на сметките на „Топлофикация София“ Параланов каза, че общо 82% са коректните клиенти на дружеството.

Останалите 18% от задълженията на абонати са или разсрочени, или за тях се водят съдебни дела. Задълженията, които са натрупани през повече от три години, са около 120 млн. лв., уточни Параланов.

По думите му през последните години почти няма отказали се клиенти от услугите на дружеството, а в същото време новите абонати са се увеличили с 0,5% или с около 2000 нови клиенти.

От дружеството уточниха, че за да се откаже една сграда от услугите на „Топлофикация“, трябва да се откаже и от снабдяването с топла вода и да й бъде демонтирана абонатната станция, а такива сгради в момента няма.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: