pixel

Типови договори за обществени поръчки

поръчки

Типови договори ще бъдат въведени в обществените поръчки. В правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде посочено минимално задължително съдържание на договорите, като ще има и препоръчителни образци на самите договори и на приложенията към тях. Това гласят промените в ЗОП, внесени от Министерския съвет в парламента.

Промяната се прави по предложение на бизнеса. Досега често е имало случаи, при които в договора за поръчка не се посочват изисквания за изпълнението, отговорност за неизпълнение, ред за усвояване на банковите гаранции, липсвали са данни за фирмите, които участват в обединението изпълнител и др. По този начин с досегашния закон некоректни фирми биха могли да спечелят поръчка със занижени цени, а след това да не изпълнят ангажимента си.
Голяма част от промените в закона са насочени към това да се даде шанс на малките и средните фирми да кандидатстват за обществени поръчки. Промените бяха изготвени под ръководството на вицепремиера Даниела Бобева след консултации с бизнеса. Част от промените например предвиждат да отпадне изискването за минимален оборот на кандидатите. Възложителят ще има право да поставя изисквания към финансовото състояние на кандидатите, само ако за изпълнението на поръчката е необходим определен ресурс за осигуряване на материали, консумативи, заплати, данъци и осигуровки, гласят промените в закона.
Освен това максималният ресурс, който може да се изисква от кандидатите, няма да надвишава 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка.
Това ще даде шанс на малки и новосъздадени фирми да участват в обществените поръчки, гласят мотивите. Малките фирми дори ще могат да набавят изисквания ресурс чрез договори с други компании. Освен това възложителите няма да може да поставят изисквания от кандидатите, които не са пряко свързани с обществената поръчка. Това се прави, тъй като досегашната практика показва, че с цел извършване на измами възложители поставят завишени изисквания към кандидатите или изисквания, които могат да бъдат изпълнени само от конкретна фирма, гласят мотивите на МС.
Намаляват се и административните изисквания към бизнеса. Възложителите на обществени поръчки няма да могат да искат от кандидатите документи с информация, която може да бъде намерена по служебен път. Няма да се изисква доказване на обстоятелства, които се съдържат в публични регистри, или на данни, които вече са събрани или създадени от държавен орган, гласят промените.
Искат категории за плажовете
Плажовете могат да бъдат категоризирани, ако се приеме идеята на бизнеса за разделяне на пясъчните ивици според характеристиките им. Концесионерите са предложили промяната на среща с регионалния министър Десислава Терзиева. Стопанисващите ивиците са посочили като причина за високите цени на чадърите и шезлонгите солените държавни такси, които плащат всяка година за временното притежание на плажовете. Вероятно плажовете ще бъдат разделени според типа – градски, курортни и извън населени места, като концесионната такса ще зависи от категорията. При по-малки разходи за стопанисващите фирми естествено би било и цените на чадър и шезлонг да са по-ниски. Целта не е да се разделят ивиците за по-плажеспособни гости и по-малко платежоспособни, а да се гарантира по-добра услуга, обясни Терзиева. Глоби от 130 000 лв. са наложени през този сезон за нарушения на концесионерите, показват предварителните данни от проверките на 91-те отдадени плажа. Сред най-големите проблеми е недостигът на спасители, констатиран на 20 ивици.
Източник: standartnews

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: