Нови методи за енергиен мениджмънт на Булконтрола/Бултерм 2014

bulkontrola

Развиващата се бизнес среда налага използването на методи за ефективно управление на енергийните ресурси и непрекъснатото оптимизиране на разходите за тях. Необходими са нови инструменти за постоянен мониторинг на количеството и качеството на консумираната енергия, за да бъде проследено нейното правилно и навременно използване, а загубите – максимално намалени. Следвайки световните тенденции за опазване на околната среда, специализираното изложение Булконтрола/Бултерм ще представи на своето 43-о издание гъвкави решения и ресурси за развитието на енергийния мениджмънт. От 28 до 30 май в Интер Експо Център – София  български и  чуждестранни специалисти, инженери и експерти от различни области ще покажат своите нови продукти и услуги. Един от акцентите ще бъде софтуер за енергиен мониторинг, с интегрирането на който  може да се постигне намаляване на преките разходи за електроенергия и косвените за ремонт или покупка на нови машини и съоръжения, които са били повредени вследствие на лошо качество на енергията и липсата на информация за това.

„Изграждането на прогресивно интегриращ се европейски енергиен пазар наложи нови енергийни стратегии, които следват приоритетите на енергийната политика на Европейския съюз – сигурност на доставките, конкуренция в енергийния сектор и опазване на околната среда – споделят от Семо ООД, участник в предстоящия форум. – Енергийната ефективност като средство за повишаване качеството на енергийните услуги придоби ново, по-съществено значение. Възможността за контрол на електропотреблението от енергийните дружества чрез внедряване на конкретни системи и решения за тарифиране на енергията и дистанционно отчитане се явява основен инструмент на енергийната ефективност.     Семо ООД  представя пълно и комплексно решение за изграждане на енергиен мониторинг. На Булконтрола/Бултерм 2014 ще представим мрежови анализатори и софтуер за енергиен мониторинг, планиране и  архив на параметрите на електропотреблението. Компанията предлага мрежовият анализатор PM135 EH PLUS от израелската компания Satec, който е усъвършенстван модел на вече доказания уред PM 130 EH PLUS и е подходящ за внедряване в системи за енергиен мениджмънт.  Анализаторът PM135 EH PLUS е с графичен LED дисплей и дава възможност за визуализация на векторна диаграма. Комуникационните му опции позволяват данните от измервателните прибори да се събират посредством софтуера и да се съхраняват на сървър. Тъй като софтуерът е WEB базиран, дава възможност, посредством потребителко име и парола, клиентът да оперира с функциите без излишно да се натоварва работната станция. Потребителят може да селектира начален и краен период и да визуализира данните си, като има възможност да експортира тези данни на собствения си компютър в MS Excel. Чрез софтуера се визуализира информацията в реално време от произволно количество уреди. По този начин програмата позволява да се сравняват различни данни и да бъдат анализирани възможности за оптимизация на разходите. Отчитането на уредите онлайн може да информира за промени в параметрите на енергийната система. Те биха били пропуснати при ръчно отчитане, което в продължителен период от време би довело до непредсказуеми разултати в работата на електронните устройства. Поради това, че системата прави запис дори и при отпаднало напрежение или проблем в захранването, фирмите имат възможност да вземат своевременно мерки за избягване на много по-големи загуби, като повреди и неотстранимо прекъсване на ритмичността и дейността си. Проверката на всеки уред през период от 15 минути гарантира своевременното отчитане на промени в показателите. Има изграден интерфейс, чрез който потребителят  има  възможност да въвежда свой прогнозен график за 7 дни напред. Програмата дава възможност за изготвяне на справка, в която се наблюдава отклонението от въведената прогноза, както и препоръчително прогнозирано показание. Специалистите от СЕМО са създали опция за въвеждане на цена на електроенергията, с което потребителите могат да съставят свои ценови справки. Чрез ценовия график всеки клиент има възможност да издава документ, удостоверяващ задължение за плащане на всеки отделен обект.“

Няколко ще са изложителите, които ще представят иновации в сферата на енергийния мениджмънт.  Управителят на Йонелко ЕООД – инж. Николай Иванов определя основните приоритети на енергийната политика в три основни посоки – повишаване енергийната ефективност, опазване на околната среда и сигурност на доставките. „За тяхната реализация е необходимо да разполагаме с навременна, точна, обективна, непрекъсната и всеобхватна информация за количествените и качествени показатели на консумираната енергия. Тази информация можем да получим единствено чрез системите за мониторинг, контрол и управление на енергопотреблението, позволяващи ни чрез получената информация да вземаме правилни решения за реализация на приоритетите“ – споделя той.

Булконтрола/Бултерм е утвърдено място за среща на специалисти от различни браншове в областите на контролно-измервателната техника, автоматизацията, електрониката, лабораторното и аналитично оборудване и енергийния мениджмънт. Специализираната изложба ще се проведе заедно с 8-то издание на ВОДА СОФИЯ, където ще бъдат представени ново поколение технологии за вододобив и за пречистване на питейни и отпадни води, регулиране и контрол на водните източници, както и съвременна техника и съоръжения за водния бранш.

Присъедини се към Булконтрола / Бултерм във Facebook

Източник: IEC

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: