pixel

Строят ново регионално депо за отпадъци в Панагюрище за 12,4 млн. лева

депо

Източник: greentech.bg

Община Панагюрище обяви в регистъра на обществените поръчки конкурс за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект за Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище. Прогнозната стойност на проекта е 12,4 млн. лева.

Строително монтажните работи ще се реализират на площадка, намираща се в местността „Братаница”, в границите, на която е разположено съществуващото депо на община Панагюрище.

Проектът включва рекултивация на съществуващо регламентирано депо, изграждане на ново депо и изграждане на стопански двор, който да обслужва работещите на депото работници и да съхранява наличната механизация.

Предвидено е изграждането на система за улавяне на биогаз. С изключение на това обаче скъпият проект не предвижда нищо, което да подобри боравенето с отпадъци, да увеличи обема на рециклираните материали и евентуално да намали количеството, което се депонира. „Избраният метод рекултивиране на депото в град Панагюрище е „ in situ”…Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като съществуващото дере бъде запълнено и бъде изградена опорна земно-насипна дига, в която да бъде закотвена от една страна рекултивацията на старото сметище, а от друга да послужи за опора на новите клетки, които ще бъдат изградени на площадката“, гласи обявлението на търга за 12 милиона.

Кои ще са фирмите мераклии да изградят новото депо ще се разбере на 3 септември.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: