pixel

Строят къщи без ВиК в Русе

vik-ruse

През второто тримесечие на 2015 г. 83% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе са къщи. Това е повече от средния показател за страната около 65 на сто, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

От статистиката се вижда изключително лоша тенденция при канализацията на новопостроените сгради – само в пет от тях канализацията е свързана с обществената канализационна мрежа, а останалите са с изгребни ями.

Всички нови жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации.

В новото строителство в Русенско преобладават тухлените сгради с бетонна плоча, чиито относителен дял в общия брой е 83 на сто. При този показател се регистрира увеличаване, тъй като през второто тримесечие на предходната година едва 80 на сто от жилищните сгради са били с аналогична конструкция.

Статистиката сочи, че всяка втора въведена в експлоатация жилищна сграда в периода април-юни 2015 г. е едноетажна, а двуетажните сгради съставляват 42 на сто. Двустайните и тристайните жилища имат еднакъв относителен дял – по 36 на сто, а останалите са с четири и повече стаи.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: