pixel

Строителството е на кота нула

Източник: trud.bg

През 2012 г. строителството в България е достигнало точката, от която падането надолу започва да става драматично. Наблюдават се незначителни признаци и опити за възстановяване, но връщането към нормалната активност ще отнеме години. Приоритет в момента е оцеляването на бизнеса и запазването на свитите обеми.

Това е оценката за състоянието и перспективите пред бранша в годишния доклад на Камарата на строителите в България.

Само за последните 2 години над 2600 компании са замразили дейността си. В регистъра на браншовата организация е имало 4286 фирми към края на февруари т.г.
Над 80% от строителните фирми са съкращавали персонал през последните години. Резултатът е, че в периода 2009-2012 г. без работа са останали 122 хил. работници, които са били на трудов договор. В сравнение с 2011 г. заетите са намалели с 16,9%.

Повече от 90% от фирмите значително са свили обемите си, като произведената продукция всяка година пада (виж графиката). През 2012 г. спрямо върховата за строителството 2008 г. производството се е свило почти 2 пъти.

През 2012 г. сградното строителство е отбелязало незначителен ръст от 2,5% на годишна база, докато инженерното е намаляло с 18,6%.

За тази година очакванията при жилищното строителство са свързани основно с реновацията и санирането. Все по-голяма важност ще придобива индустриалното строителство, както и проектите, свързани с аграрния сектор. Перспективите обаче не са от най-добрите, тъй като инфраструктурните търгове на държавата и общините не очертават надежда за напредък, пише в доклада на браншовата камара.

Положителен ръст има при обществените поръчки. През 2012 г. са сключени 2100 договора за общо 3 млрд. лв. Година по-рано е имало 1903 поръчки за 2,5 млрд. лв.

Въпреки това браншовата камара отчита, че забавените плащания от държавата и общините, в комбинация със завишените изисквания на банките за отпускане на кредити, поставят фирмите в изключително трудна ситуация и водят до финансови сътресения и фалити. Спирачки пред развитието на бранша са застаряващата работна сила с намалена конкурентоспособност, както и поскъпващите горива, енергоносители и основни строителни материали.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: