pixel

Столична община строи домове за деца в риск

 Центъра за настаняване от семеен

Столична община е започнала изграждането на 13 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 3 защитени жилища на територията на осем различни района в София, стана ясно днес.

Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. – „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община.“

Албена Атанасова (заместник-кмет на Столична община по направление “Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности“) заяви, че на 16.01.2012г. столична община е подписала договор за изпълнение и от тогава е започнало строителството на центровете. Те трябва да станат дом на общо 206 деца от цялата страна и да бъдат предпоставка за извеждането им от специализираните институции. Целевите групи на проекта са деца и младежи, които са били настанени в Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3г., Домове за деца с умствена изостаналост и Домове за деца с физически увреждания.

Емилия Желева, директор „Инвестиции и инвестиционна политика“, съобщи, че една от основните идеи на този проект е, в рамките на 15 години да се закрият всички специализирани институции. Новите центрове ще бъдат оборудвани със стандартно и специализирано оборудване, за да могат живущите постепенно да свикнат и сами да се грижат за себе си. „Центровете са проектирани така, че да приличат на къщи от семеен тип, да са по-близки до представата за дом“, добави тя.

Децата от домовете плавно ще преминат в нова среда, като целта е да може да им се осигури равен достъп и социално интегриране в средата. Като краен резултат се очаква за децата да се полагат грижи, близки до тези в семейната среда.

Според директорът на дирекция „Социални дейности” към Столична община – г-жа Мина Владимирова – трябва да се разработи нов, семеен модел за грижа за децата – с тях да работи много по-малко специализиран персонал, но за сметка на това кадрите да бъдат професионално обучени. Друг много важен аспект е за децата да бъде възможно, на някакъв етап, да се реинтегрират е приемни семейства или най-добре – в своята семейна среда.

Центровете са ситуирани в комуникативни места – до училища, детски градини, паркове и магазини. Така децата няма да бъдат изолирани и ще могат свободно да общуват с други деца и с роднини.

13-те новосъздадени Центъра за настаняване от семеен тип са в следните райони:

„Красна поляна“ – 2бр., „Овча купел“ – 2бр., „Люлин“ – 2бр., „Надежда“ – 2бр., „Подуяне“ – 2бр., „Сердика“ – 2бр., „Връбница“ – 1бр.
Те са с максимален капацитет 14 лица за всеки център.

3-те новосъздадени Защитени жилища са е районите:
„Искър“ – 1бр., „Овча купел“ – 2бр.
Те са с максимален капацитет 8 лица за всяко жилище.

Общият бюджет е на стойност 9 758 867, 24 лв., като проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се центровете да бъдат готови до февруари месец догодина и да започне настаняването на децата.

Източник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: