pixel

Как да реновираме стара фасада?

вебер

С течение на времето добрият външен вид на фасадите на сградите се нарушава. Появяват се цялостно или частично увредени участъци, ронещи се места, подкожушена или паднала мазилка. Мазилката изпълнява важна защитна функция на конструкцията на сградата и ако тя не се възстанови (реновира), повредите ще се разпрострат и ще заплашат конструктивната здравина на сградата.

Правилно диагностициране

реновирам

Преди реновиране е задължително да се направи пълно изследване на сградата. Целта е да се установят източниците на проблемите. Най-важните фактори са нивото на влагата, солите и микроорганизмите в зидарията и мазилките. Обърнете внимание и на дълбочината на разпространението им. Ако не решите генерално проблемите, ефектът от ремонта ще бъде краткотраен.

Постигане на автентичен вид

Голяма част от старите сгради са паметници на културата. Ремонтните работи по сградите се извършват със съвременни материали, които не са съществували при строежа на сградата. Това усложнява реновирането, тъй като трябва да се запази автентичният вид.

Съчетаване на материалите

Използваните в миналото материали са предимно на варова основа, докато съвременните са на циментова или полимерна основа. Съчетаването на нови и стари материали изисква специални технологии. Критичните участъци са свързването между старата мазилка и възстановените участъци, където се акумулират напрежения, вследствие на различните температурни разширения.

Паропропускливост

Материалите на варова основа имат много висока паропропускливост. Ако бъдат заменени или запечатани с неподходящо покритие, ще се наруши свободното преминаване на водните пари. Това е предпоставка за образуване на мухъл, конденз и висока влажност.

Нестабилна основа

Реновирането на стари сгради се усложнява от силно запрашените, замърсени и ронливи основи и зидарии. От съществена важност е основите да бъдат добре обработени преди полагането на новите покрития.

РЕШЕНИЕ!

Към реновиране на фасадите на стари сгради да се пристъпва само след обстойно диагностициране на сградата. Ако анализите покажат влажност на зидовете над 20%, висока степен на засоленост или нарушена конструкция на сградата, е необходимо да откриете и отстраните причините за това.

Паропропускливост

Повредената стара мазилка се изкъртва до здраво и зидът се почиства.

Основата се почиства с въздушна или водна струя под високо налягане. Запълнете фугите между тухлите с weber 202P Хастарна мазилка. След пълното изсъхване на мазилката третирайте цялата основа с дълбочинен заздравяващ грунд weber P61.

Разредете 1 част weber H-Грунд с 4 части вода. Получената смес добавете към сухата weber 202P Хастарна мазилка до постигане на подходяща за измазване смес. Запълнете всички дупки или оронени участъци.

Основният пласт weber 202P Хастарна мазилка се нанася на ръка или с машина при максимална дебелина 20–30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка измазването се прави на два пъти, докато долният пласт е още влажен. Повърхностната структура се оформя чрез изпердашване. Изчакайте пълното й изсъхване. За постигане на гладка повърхност върху хастара нанесете weber.san Сива фина шпакловка.

Като повърхностно покритие се нанасят силикатни, силиконови фасадни бои или мазилки, също така могат да се използват и благородни минерални мазилки от гамата на Вебер.

продукти

Източник: Вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: