pixel

Столична община със 71 проекта с европейско финансиране

Фандъкова

Източник: vestnikstroitel.bg

Столична община беше домакин на работна среща между екипа на Областен информационен център (ОИЦ) – София, кметовете от районите на град София и на общините от София област. На събитието присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-кметът по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

Срещата беше открита от заместник-кметът Ирина Савина, която представи Областния информационен център като проект на Столична община. Ваня Радева, управител на ОИЦ – София, представи екипа на Центъра, функциите и дейностите му, насочеността му към предоставяне на услуги на администрацията, бизнеса, неправителствените организации и гражданите на територията на двете области. Представена беше концепцията за информационни събития, които планира Центърът до края на годината. След това управителят представи данни за усвояемостта на европейски средства от общините на територията на Софийска област от началото на програмния период до сега, включително проекти, изпълнявани от неправителствени организации и фирми: 212 проекта с европейско финансиране на обща стойност 592 425 499 лв. Направен беше разрез на усвояемостта по отделните оперативни програми и по общини.

Заместник-кметът Савина лично представи ситуацията с усвояемостта на европейски средства в София: Столична община е изпълнила и е в процес на изпълнение на общо 71 проекта с европейско финансиране на обща стойност близо 2 млрд.лв.(1,25 млрд.лв. безвъзмездна финансова помощ и 750 млн.лв. съфинансиране на Столична община). От тях – 34 проекта по Оперативни програми и 37 проекта по Общностни програми на ЕС и по други инициативи. В процес на кандидатстване и на оценка са още 15 проекта на стойност 312 млн.лв. С тях броят на проектите, реализирани от Столичната община през програмен период 2007-2013, ще достигне 86 проекта на стойност около 2,3 млрд.лв. Ирина Савина направи подробен профил на проектите – приключили, в процес на изпълнение и такива в процес на кандидатстване и оценка.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова благодари на всички присъстващи кметове и изрази надежда Центърът и местните власти да си сътрудничат и да отправят въпросите и предложенията си за следващия програмен период, които на свой ред Центърът да предава в Министерски съвет. Тя поздрави екипа на Центъра и акцентира върху полезността на подобна структура, тъй като информираността е от ключово значение при кандидатстването за европейски средства.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: