pixel

Стартира реконструкцията на болница за 3,79 млн.лв.

болница

Източник: vestnikstroitel.bg

В казанлъшката МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ днес бе проведена начална пресконференция по повод проекта за реконструкция/обновяване и оборудване на здравното заведение, финансирано по Оперативна програма „Регионално развитие”, съобщи STZAGORA.NET.

Проектът е на обща стойност 3 791 817,24 лв. и се изпълнява от Община Казанлък, бенефициент по проекта, в периода от февруари 2012 до февруари 2014 г. Неговата обща цел е подобряване здравния статус на жителите на община Казанлък и съседните общини чрез повишаване качеството на предоставяните здравни услуги и осигуряване на съвременна здравна инфраструктура, отговаряща на европейските стандарти в медицинското обслужване.

Целите на проекта са:

* Доставка на модерна, високотехнологична медицинска апаратура и техника за подобряване на ранната диагностика, качеството на медицинското обслужване и достъпа до лечение на населението, обслужвано от „МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД;
* Осигуряване на съответствие на помещенията, в които ще бъде поставено и инсталирано новото оборудване със съвременните медицински и технически стандарти и с изискванията на производителите.

Успешно, без обжалване, са сключени договори след проведени процедури за изработка на тръжна документация; одит на проект; мерки за информация и публичност на проекта; изпълнение на СМР; авторски надзор; строителен надзор и 33 бр.фирми за доставка и монтаж на медицинско оборудване.

Строително-монтажните работи ще започнат с откриване на строителна площадка на 1 април 2013 г. С това започва изпълнение на СМР по проекта за привеждане на помещенията, в които ще се монтира закупеното оборудване, към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба. Предвидено е изпълнение на СМР в отделението по образна диагностика, Първо вътрешно отделение, операционен блок към родилно отделение, отделението по хемодиализа, и хирургичния блок. Срокът за строителните дейности е 70 дни, след което в ремонтираните отделения ще бъде доставена медицинската апаратура. Доставката на медицинско оборудване в помещенията, в които не се предвижда СМР, ще стане в началото на месец април.

След завършване на строително-монтажните работи ще бъдат доставени компютърен томограф, видеобронхоскоп, дигитален рентгенов апарат, хемодиализни апарати, система за обратна осмоза, операционни лампи и операционна маса за АГО.

Участие в днешната пресконференция взеха заместник-кметът по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности на Община Казанлък Лилия Цонкова, управителят на лечебното заведение д-р Кети Маналова-Владкова, екипът за изпълнение на проекта, екип от лекари в болницата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: