pixel

Стартира процедурата за екологична оценка на Набуко в България

Набуко

Източник: publics.bg

„Набуко Газ Пайплайн България“ ЕООД обяви вчера, че документацията за 422-километровото трасе на газопровода „Набуко“ на българска територия, свързана с оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), е официално предадена за одобрение.

Документацията, свързана с процедурата по ОВОС, е внесена официално в Министерството на околната среда и водите на 31 октомври 2012 г.
По-рано тази година „Набуко” обяви приключването на процедурата по одобрение на ОВОС за трасето на тръбопровода на унгарска територия, с което получи последните 4 разрешителни през юни .
Райнхард Мичек, управляващ директор на Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ заяви: „Проектът „Набуко“ в България е в много напреднала фаза и ние поздравяваме местния екип с приключването на следващата стъпка в развитието му.  „Набуко” плътно се придържа към най-добрите практики и правила в национален и международен план и е изцяло отдаден да работи за постигането на взаимна удовлетвореност сред всички заинтересовани страни в държавите, през които преминава.”
Марий Косев, управляващ директор на „Националната Набуко компания”, заяви: „Очакваме и занапред да продължим отличното сътрудничество с властите. Ще се съобразим с техните бележки и съвети и ще работим с обществеността и различните заинтересовани страни в процеса по одобрение на ОВОС. Освен, че опосредства диверсификацията на доставките на енергийни ресурси и свободата на избор за българските потребители, „Набуко” ще създаде и стотици работни места в България, ще донесе 1 млрд. евро в инвестиции и данъци и ще създаде нови бизнес възможности.”
Внасянето на доклада по ОВОС поставя началото на процеса по Оценка на въздействието на проекта върху околната среда в България. След консултации „Набуко Газ Пайплайн България“ ЕООД ще включи всички бележки на българските власти, произтичащи от официалния преглед на доклада. Следващата стъпка е предоставянето на обществен достъп до доклада за ОВОС и провеждането на консултации по самото трасе, след което документацията ще бъде върната на властите за окончателно одобрение.
„Набуко” е най-напредналият проект в Южния газов коридор, който цели да транспортира газ от Каспийския регион и Близкия Изток до над 500 млн. потенциални потребители в Европа. Консорциумът за „Набуко” работи в тясно сътрудничество с консорциума „Шах Дениз II” и с „Транс-Анадолския газопровод” (TANAP).

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: