pixel

Стартира европейска инвестиционна схема за „умни“ градове

smart city

Разработена в сътрудничество между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Belfius Bank, програмата “Интелигентни градове и устойчиво развитие” е насочена към подпомагане и предоставяне на финансова подкрепа за малките и големите градове – включително и най-малките – за тяхната т. нар. „умна и устойчива“ мобилност, градско развитие и енергийна ефективност. В рамките на тази програма един белгийски град ще стане първото селище, което ще се възползва от преференциални условия за заем за изпълнението на своите проекти за превръщането си в интелигентен град. Общата стойност на схемата е 400 млн. евро, половината от които идват от ЕИБ, а другата половина от Belfius Bank.

Повече от 70% от европейците живеят в градските райони. В Белгия тази цифра достига дори до 98%! Въпреки, че тази нарастваща концентрация на населението в градските райони без съмнение е източник на неповторими възможности, тя създава и много големи предизвикателства. Например, докато градовете генерират почти 85% от БВП, те консумират 75% от произведената енергия и генерират 80% от емисиите на CO2. Ето защо не е изненадващо, че малките и големите градове са в центъра на „Европа 2020“ – стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. До 2020 г. ЕС възнамерява да намали емисиите си на CO2 с 20%, да генерира 20% от потребата си енергия от възобновяеми източници и да подобри енергийната си ефективност с 20%. Малките и големите градове ще имат ключова роля за изпълнението на тези цели.

Насред същински кръстопът, градчета и мегаполиси, независимо от техния размер, нямат друг избор, освен да станат „интелигентни“, за да останат привлекателни. Те трябва да въведат интелигентни и устойчиви решения, за намалят своя екологичен отпечатък, да преосмислят своите модели на достъп до ресурси, да отговарят по-добре на основните изисквания на своите граждани и да подобрят качеството на живот.

Заедно с академичната общност и бизнеса множество градски управи в Европа работят за развитието на интелигентни и устойчиви проекти. В Белгия също са на ход доста проекти за „интелигентни градове“, въпреки че твърде често те имат проблеми с финансирането. Подобни проекти създават стойност и работни места и подпомагат формирането на градовете на бъдещето. Властите могат да допринесат пряко за съживяване на икономиката в своите региони чрез политика на устойчив растеж.

Поради тази причина и за да подкрепи белгийските градове, включително най-малките, в тяхното търсене на най-подходящите решения за финансиране, Belfius Bank и ЕИБ стартираха инвестиционната програма “Интелигентни градове и устойчиво развитие “. Предназначена е специално за прилагането на проекти за устойчивост и интелигентност в областта на транспорта и мобилността, градското развитие и енергийната ефективност.

В рамките на тази програма Belfius Bank и ЕИБ са приготвили общо 400 млн. евро, които са на разположение на белгийските местни власти за финансиране на „смарт“ проекти във вид на заеми с преференциални условия, свързани с фондовете на ЕИБ. Целта е да се сведат до минимум разходите по заеми за общините, за да се подкрепят техните новаторски подходи за устойчивост.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: