pixel

Спорен проект в Закона за обществените поръчки

строителство

Двоен аршин в търговете за строителство предвижда проектът за промени в Закона за обществените поръчки, подготвян от работна група към Министерския съвет, научи „Труд“.

Според документа на предварителен контрол няма да подлежат тръжните условия в конкурси на стойност до 9,77 млн. лева, ако се финансират от бюджета. В момента превантивни проверки за нагласени клаузи, дискриминационни условия и други нередности се правят за строителство на стойност над 2,64 млн. лева.

В същото време проектът предвижда сегашният праг от 2,64 млн. лв. да остане, когато става дума за търгове по европроекти.

Поправките в закона предвиждат още да се затегнат условията за участниците в строителните поръчки. Те вече ще трябва да доказват не само че са изпълнявали обекти на определена стойност през последните пет години, но също така, че тези обекти са сходни с предмета на конкурса.

Освен това трябва да дават и информация кои органи са им издали разрешителни за влизане на обектите в експлоатация. Друг вариант на текстовете предвижда да бъде давана и подробна информация за обекта – кога точно е въведен в експлоатация, колко е струвал и дали е в съответствие с нормативните изисквания.

Новост в закона, която също може да бъде въведена, е кандидатите да не посочват какъв брой служители имат, както и подробности за квалификацията на ръководния персонал.

Промененият закон ще има нова глава, посветена изцяло на подизпълнителите, които ще могат да изпълняват до 70 на сто от стойността на поръчките. Също така се предвижда подизпълнителите да бъдат сменяни и да се предоговарят условията с тях. В момента тези възможности са силно ограничени.

Проектът предвижда и облекчения за бизнеса. До процедури ще се допускат и участници, които дължат пари на държавни институции и органи, но за борча няма влязло в сила съдебно решение.

Новост е и задължението всички документи за обществените поръчки да се публикуват на електронните страници на съответния възложител. Това включва и самите договори за изпълнение на поръчката. От момента на публикуването в сайтовете ще тече и срокът за обжалване. Тази част от промените е подкрепена от Националното сдружение на общините в България.

Външният експерт – задължителен

При строителните поръчки на стойност равна или по-голяма от 9,77 млн. лева задължително в изборната комисия на възложителя ще трябва да влиза поне един външен експерт, предвиждат още промените в закона за обществените поръчки.

За всички останали процедури остава сегашният ред – да има или да няма външни експерти, ще е въпрос на избор.

Вкарва се допълнително условие, според което изборът на външен експерт трябва да се осъществява само чрез жребий от всички възможни кандидати. Те са посочени на страницата на Агенцията по обществените поръчки.

Организирането на жребия ще бъде описано в правилника за прилагане на закона. Задължително условие е външният експерт да не е участвал в изготвянето на документацията за съответната поръчка.

Затягат се и условията за критерия „икономически най-изгодна оферта“. Това вече ще означава, че е постигнат най-добрият баланс между качеството и цената.

При оценката на офертите няма да се счита за предимство, когато съответният участник предлага да му се плати по-късно. Отделно е записано подробно по какъв начин ще се формират качествените и количествените показатели, по които ще се оценяват кандидатите.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: