pixel

Спират 40% от ВЕИ

асен василев

Източник: fakti.bg

Близо 7 спешни мерки за регулиране на цената на тока, предложи новият министър на енергетиката Асен Василев. Най-крутата от тях е спиране на 40% от мощностите на ВЕИ.

Ще бъдат прекратени договорите с производители на зелена енергия, които не изпълняват изискванията на Закона за енергетиката. Това се отнася производителите на енергия от възобновяеми източници-фотоволтаици и ветроцентрали, които девет месеца са били в неизпълнение на закона, да бъдат спрени временно, до изпълнение на законовите изисквания.

Предвижда се Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да промени начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с „кафява енергия“, за да се плащат само разликите между производството и консумацията.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) да предложи редуциране на количеството „студен резерв” за периода до септември 2013 година от 1040 МВт и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на „студен резерв” съгласно Закона за енергетиката. „Студен резерв означава, че имаме мощности, които са готови да започнат работа, за тях плащаме. Нормално е да се проведе търг за това кой може да предложи тези резерви”, аргументира се Асен Василев.

ДКЕВР ще трябва също да предложи технически и икономически обоснована възможност за износ на ток и да промени таксата за пренос.

От Комисията за защита на конкуренцията ще бъде поискан секторен анализ на енергетиката, което, според Асен Василев, е напълно в нейните правомощия.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: