pixel

Европа губи предимството си на пазара за чисти технологии

възобновяеми източници

Източник: greentech.bg

Китай, Япония и Южна Корея са заплаха за конкурентоспособността на Европа като център за зелени инвестиции, според нови данни, които предстои да бъдат официално публикувани днес.

Институтът за климата и General Electric днес ще представят петия годишен индекс за нисковъглеродната конкурентоспособност, която нарежда страните от Г-20 по отношение на техните настоящи и бъдещи зелени икономики, както и според ранната им готовност за бъдещи промени по отношение на вредните емисии.

Докладът ще покаже, че Франция запазва челната си позиция в световната нисковъглеродна икономика, следвана от Япония. Китай скача смело на трета позиция, идвайки от седмо място миналата година, след драстично повишаване на нейните инвестиции в чиста енергия.

Обединеното кралство слиза от трето на четвърто място, последвана от Южна Корея на пето място. Германия заема шестата позиция, тъй като намалява инвестициите си в чиста енергия.

Показателно е, че Съединените щати слизат до 11-о място от осма позиция миналата година. Причината е както в намаляването на капиталовите инвестиции в чиста енергия, така и в по-високиър емисии от товарния въздушен транспорт и намаляването на високотехнологичния износ.

Джон Конър, главен изпълнителен директор на Института за изменението на климата, смята, че цифрите показват как азиатските икономики бавно набират преднина пред европейските държави.

“Въпреки икономическата криза, редица държави-членки на ЕС са успели да запазят сравнително добрата си позиция и да се конкурират в глобалната нисковъглеродна икономика“, каза той. „Въпреки това азиатските страни, особено Китай, започват да застрашават позицията на ЕС като лидер в нисковъглеродната икономика“.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: