pixel

Специализирани семинари за проектиране на жилищни сгради по Еврокод

ytong

В края на 2014г. Ксела България, производителят на клетъчен бетон Ytong и минералните топлоизолационни плочи Multipor, проведе семинар за специалисти по две много актуални теми:
–   въвеждането на ЕВРОКОД като система от стандарти за проектиране в България;
–   повишените изисквания за пожарна безопасност.

Поради големия интерес към темите от фирмата планира серия от семинари в страната. Първата дата е 05.02.2015г. в Бургас. Следващите градове са Пловдив, Варна, Русе и София. (точните дати можете да намерите на www.ytong.bg).

Лекторите са водещи университетски преподаватели и специалисти с богат практически опит. Доц. д-р инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов ще представят „Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“. В своя доклад на базата на детайлни сравнителни изследвания дават отговор на следните въпроси: с колко се променя количеството на необходимите материали за конструкцията на сградите (основно кофраж, армировъчна стомана и бетон) при проектиране по системата ЕВРОКОД, как може негативният финансов ефект от завишените изисквания да бъде редуциран?

Темата „Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи, изградени от Ytong и Multipor” се разглежда от доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов. Те представят резултати от изпитания на стени и облицовки в контекста на изискванията на нашите национални норми и на ЕВРОКОД за осигуряване на пожарната безопасност на сградите.

В рамките на специализираните семинари е предвидено време за въпроси към лекторите и обмяна на мнения между участниците.

Повече информация можете да получите на тел. 02/819 33 44 или имейл [email protected].

Ксела България

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: