„София тех парк” обяви поръчка за изграждане

софия тех парк

„София тех парк” търси изпълнители за проектиране и строителство на площадкова техническа инфраструктура и парк. Поръчката е разделена на два подобекта – за изграждане на паркови територии, спортни площадки, паркинг и обслужваща сграда и за изместване на кабелни връзки. Прогнозната стойност на търга е 17,6 млн. лв., като финансирането е осигурено по ОП „Конкурентоспособност”. Оферти могат да бъдат подавани до 2 декември и ще се оценяват спрямо ценово предложение с тежест 50%, техническо – 40%, и срок на изпълнение с тежест 10%. Участниците трябва да докажат общ оборот от минимум 34 млн. лв. без ДДС за последните три години.

Строят и бизнес инкубатор за технологичния парк

По проект „Научно-технологичен парк” „София тех парк” търси изпълнител за проектиране и реконструкция на масивна сграда. Площи от новия обект ще се отдават под наем на компании и екипи, работещи в сферата на технологиите, както и зали за срещи, заведение за бързо хранене, принт център, банков офис и места за настаняване за нощувки за работещи в технологичния парк.

Кандидатите трябва да докажат наличие на общ оборот за последните три години в размер на 27 млн. лв. без ДДС, а документи могат да се подават до 4 декември.

Прогнозната стойност на поръчката е 9,2 млн. лв., като ценовото предложение е с тежест 50%, техническото изпълнение – 40% и срокът -10%.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: