pixel

Сигурност при полагане на настилки от Gutjahr – IndorTec® Flexbone 2E

ardex

IndorTec® Flexbone 2E е плаващо положена система за обезвъздушаване и отделяне от основата на настилки при вътрешно приложение  с армирана мрежа.

Остатъчната влажност в основата се разпределя равномерно в каналната система и може да се изпари чрез перфорации в подложката през фугите на настилката.

ardex

При необходимост от смяна на подовата настилка, например при смяна на наемателя, модернизиране или саниране имаме бързо и чисто решение, което често трябва да се осъществи по време на ползване.

С IndorTec® Flexbone-2E настилката е 100% отделена от основата, благодарение на което настилката може да се смени без повреждане на основата, лесно, чисто и бързо.

Плаващото полагане без залепване с основата спестява до 50% от времето за ремонт. Работите по подготовка на основата, грундиране и залепване на подложката към основата отпадат.

ardex

Без пукнатини, избивания или подувания на настилката при плочки или естествен камък благодарение на сигурното обезвъздушаване и отделяне от основата.

IndorTec® Flexbone-2E предотвратява застоялата влага благодарение на равномерно, хоризонтално и вертикално обезвъздушаване на долната конструкция посредством канална система и перфорации в подложката.

Системата е приложима върху чувствителни основи чрез армирани носачи на настилката. Тя е идеална за сменящи се настилки. Пълното отделяне от основата дава възможност за смяна без повреждане на основата. На практика система в приложение от повече от 20 години.

Смяна на настилката с IndorTec® Flexbone-2E в рамките на 1 ден.

ardex

Първоначална основа

ardex

Полагане на IndorTec® Flexbone-2E

ardex

Полагане на плочките

ardex

Ардекс

ARDEX произвежда специални продукти за строителството и строителна химия за следните области на приложение: плочка, фуга, под, стена и строителни продукти.

Прочетете също: