pixel

Сериозни санкции до 40 000 лв. предвиждат промени в общинска наредба

община Пловдив

Източник: plovdiv24.bg

Промяна в Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив предвижда солени глоби, стигащи до 40 000 лв. Това става ясно от публикувания на сайта на общината документ.
Насипните строителни материали, складирани извън заграждението на строителния обект, както и на общински терени, трябва да се покриват задължително с плътни покривала. При извършване на строително-ремонтни дейности и разрушаване на сгради, физическите и юридическите лица са длъжни да предприемат действия за опазване чистотата на въздуха, чрез оросяване, овлажняване или използване на съоръжения със смукателни системи.

Строителните и специализираните търговци, предприятия и физически лица се задължават в тридневен срок да започнат възстановителни дейности на разкопаните пътни тротоарни настилки, озеленени площи и други, както и заетите от строителството площи, като извозват строителните отпадъци, хумус и земни маси ежедневно на определените за целта места. При ново строителство на сгради, след приключването на същото, тротоарите пред имота трябва да се възстановят, като се спазват съществуващите преди това надлъжни и напречни наклони на същите тротоари, и по начин, осигуряващ достъп на хора с увреждания. Същите извършват за тяхна сметка и всички възстановителни работи за нанесени щети на околната среда, произтекли от строителните работи, като уведомят съответните контролни органи до 24 часа след възстановяването им.

Изхвърлянето на боклуци в дъждоприемните шахти и в селищната канализационна мрежа също категорично се забранява. За физическите лица е предвидена глоба от 300 до 800 лева, а за фирми – от 10 000 до 40 000 лева.

Забранява се и прането и къпането в р. Марица, р. Пясъчник и р. Първенецка, както и в изкуствените водни площи в границите на урбанизираната територия на гр. Пловдив. Освен това се забранява и депониране на строителни и битови отпадъци в речните легла; поставяне на незаконни постройки, огради и складирани материали;поставяне на баражи, подприщващи съоръжения и прагове, без съответното разрешително; разрушаването на диги, корекции на реки, дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, като в това число влизат и подпорните стени на повърхностните водни обекти.

Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 300 до 1000 лева, с казва още в Наредбата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: