pixel

Сериозни глоби за некоректните в строителния бранш

строителството

Източник: blitz.bg

Депутатите подхванаха строителния бранш и нарушенията на фирмите в него на днешното заседание. Те определиха солени глоби за некоректните строители и производителите на накачествени материали, използвани в сектора. Те са част от приетите на второ четене промени в Закона за устройство на територията.

Санкцията за фирмите, които пласират некачествени материали на пазара ще варират от 5000 до 30 000 лева. Възложител на строеж, който не изпълни поетите задължения и не осигури всичко необходимо за старта на обекта, ще бъде глобен от 1000 до 5000 лева.

Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол да спира изпълнението и да забранява достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и, ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен.

Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общината. Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „урбанист“ или „ландшафтен архитект“ могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране, записаха депутатите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: