pixel

Стартират изграждането на ВиК мрежата в кв. ”Суходол”

веи

Източник: vestnikstroitel.bg

Открита бе строителна площадка по проект „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „ГБС Инфраструктурно строителство” АД.

„Изграждането на главните канализационни колектори в кв. „Суходол“ е от изключително значение както за подобряването на ВиК инфраструктурата в района, така и като част от мерките, които Столична община предприема с оглед превенция от наводнения. Поетапното изграждане на канализацията в „Суходол“ ще продължи и през следващия програмен период – предстои изготвянето на работни проекти за вътрешнокварталната канализационна мрежа на „Суходол“, с които Столична община ще кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда 2014 -2020 г.“, коментира зам.-кметът по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

Проектът е на стойност 5 582 663,75 лв. с финансиране от ОП „Околна среда“ и съфинансиране от бюджета на Столична община. С изпълнението му ще бъде рехабилитирана 1 км. водопроводна мрежа и ще бъде изградена близо 2 км. от основната канализационна инфраструктура на кв. „Суходол“.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: