pixel

Съюзът на юристите предлага да се създаде нормативна база за строителство на зелено

строителство на зелено

Източник: vestnikstroitel.bg

Съюзът на юристите в България (СЮБ) предлага да се създаде нормативна база за строителство на зелено. Това стана ясно по време на експертна конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”, в която участваха и представители на Върховния касационен съд, на Нотариалната камара и на неправителствени организации. Нормативната база може да е допълнение на Закона за устройство на територията или в отделен закон.

Сред предложенията на организацията е да се разработи методика, по която да се различават случаите на измама и тези на обичаен търговски риск при незавършените строежи. „Друг проблем са предварителните договори, които не могат да са с толкова дълъг живот” – обяснява Йосиф Герон, зам.председател на СЮБ. И допълва, че те не могат да продължават да съществуват по начина, по който са в момента, затова трябва или да се допълнят, или да се създадат нови за сделките за строителство на зелено. Експерти от Нотариалната камара, от своя страна, твърдят, че предварителният договор има същата тежест като всеки друг, когато е нотариално заверен.

Те предлагат внедряването на информационна електронна база данни, в която да се вписват предварителните договори. По този начин възможностите за измами с имоти като продаване на един и същ апартамент няколко пъти, ще стане невъзможно. Сред откроените проблеми по време на конференцията са и тези за идеалните части и паркоместата при сделките с имоти.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: