pixel

Ремонтират Морската градина в Бургас за 5 млн. лв.

morska gradina

Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“, в който влизат две бургаски компании, е спечелил поръчка на Община Бургас за ремонт на част от Морската градина. Стойността на проекта е почти 5 млн. лв. без ДДС, като той се финансира по ОП „Региони в Растеж“ 2014 – 2020 г.

Договорът  вече е подписан, а ремонтът трябва да бъде приключен в срок от 260 дни от момента, в който бъде дадена строителна линия на обекта. Това ще се случи след осигурено финансиране за обекта, пише в договора между общината и консорциума.

В рамките на проекта се планират реконструкция на зелените площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в южната част на Морската градина. Районът обхваща площ от паметника на Пушкин до ул. „6 септември“ и хотел „Приморец“.

Планира  се реконструкция и обновяване на съществуващите фонтани, чешмички, подпорни стени, осветление, видеонаблюдение, алейна мрежа, парково обзавеждане, водопровод, битова канализация и дъждовна канализация, два резервоара за дъждовни води с автоматизирана система за поливни нужди и монтиране на две еднокабинкови градски тоалетни.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: