Как да изберем най-добрата термопомпа?

ХОВАЛ БЪЛГАРИЯ

hoval

Полезни съвети от Swiss Heat Pump Test Centre

80% от новопостроените къщи в Европа са оборудвани с термопомпи.  Как да избера най-добрата за моята къща или за моя проект?

Отоплителната система с термопомпа се характеризира с издръжливост, лесна поддръжка  и ниски експлоатационни разходи.  Данни от Евростат показват, че отоплението все още представлява важна част от разходите в едно домакинство. Ето защо правилно подбраната, проектирана и професионално изградена отоплителна система е изключително важна за всеки собственик.

hoval

Каква е практиката по света?

В Швейцария, 75% от новопостроените къщи са оборудвани с термопомпи. В Австрия, Германия, Финландия и Норвегия, термопомпите са инсталирани във всяка трета новопостроена къща, а във Франция следва аналогичен развой. Инсталациите с котли в по-старите къщи все по-често се заменят с термопомпи. В Швеция, която е водеща в това отношение, почти половината (700,000) от всички къщи разполагат с термопомпи.

Субсидии и помощи

Европейският съюз подкрепя про-екологичната политика, следователно по-голямата част от държавните членки на ЕС се полагат субсидии за такъв вид проекти. Във Франция например, може да се приспаднат 50 % данъка за личните доходи, ако има инсталирана термопомпа в дома. В Швеция, Германия, Швейцария и много други  европейски страни има различни схеми на отстъпки и финансови стимули, които намаляват инвестициите и понякога оперативните разходи от десетки проценти.

Как работи една термопомпа?

Чрез използване на 1 kWh електроенергия, термопомпата дава от 2 до 4 kWh топлинна мощност от източника на енергия към стаите, като по този начин се осигурява ефективно 3-5 kWh топлинна енергия. Може да се предположи, че ¾ от отоплението на къщата идва от енергията акумулирана от земята, водата и въздуха, а само ¼  от електроцентрали.

С други думи, ако една къща се отоплява чрез електроенергия, а след това при реновация се инсталира термопомпа, то това би довело до намаляване на  сметките за ток с 75%. При сегашните цени на нафта и природния газ, това означава, че отоплението с термопомпа е над 4 пъти по-евтино от отоплене с нафта или 2 пъти по-евтино отколкото с природен газ. В момента това е най-евтиното решение за отопление в повечето европейски страни.

Принцип на термопомпата

hoval

Как да изберем най-добрата термопомпа в джунглата от оферти?

Разбира се, можете да започнете своето индивидуално пътуване през офертите от производители и просто да сравните различните модели. Защо да губите време, ако някой вече е направил това за Вас? Независимият Swiss Heat Pump Test Center публикува валидни резултати от измерването на термопомпи. Тестването обхваща изчисляването на отоплителна мощност, както и коефициентите на ефективност.

Контролът се осъществява в съответствие с EN 14511  – контрол за „“Климатици,с водно охлаждане  и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане„ и EN 14825 „“Климатици с водно охлаждане  и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане„.

SCOP и COP – как да сравним офертите за различните видове термопомпи?

С цел да се сравни нещо, то трябва да се сведе под общ знаменател. В случая с термопомпите сравняване на един и същ показател, в едни и същи условия. С една дума ние се нуждаем от параметри, които позволяват на крайния потребител да сравни енергийната ефективност на различни видове термопомпи, направени от различни производители  и да направи оценка за разходите на енергия, необходими за отопление на собствения му дом.

Затова, в случая с термопомпите използваме параметрите –  COP (Коефициент на преобразуване на енергията) и новият SCOP (Сезонен коефициент на преобразуване), в съответствие със стандарта EN 14825. Термопомпите се отчитат спрямо външната температура на въздуха от +10, +7, +2, -7 и -15°C.

Стойностите на COP показват съотношението на топлинната мощност към подаваната електроенергия. Колкото по-висока е стойността, толкова по-рентабила и енергийно ефективна е помпата.

SCOP,  обаче е съотношението на топлинната енергия получена или необходима за отопление на сградата през целия отоплителен сезон и електроенергията консумирана през целия сезон. Докато е необходима енергия през сезона е доста лесно да се определи, тъй като той произтича от параметрите на къщата, електроенергията, използвана за производството на термопомпата е по-трудно да се прецени. Особено при въздушните термопомпи.

ERP – в допълнение, новата Директива на ЕС още повече улеснява живота на потребителите чрез определяне на енергийния клас за термопомпи, във връзка с параметъра SCOP, който е показан в таблицата по-долу.  Затова се счита, че термопомпите с етикет A+++, са най-енергийно ефективни, което означава, че техният параметър SCOP е равен или по-висок от 5,10.

Енергиен клас и съответстващия му коефициент на ефективност

hoval

Измерените резултати от 2015

Настоящите резултати от измерването на термопомпи, направени от  независимия център Swiss Heat Pump Test Centre през 2015 г.

Термопомпите въздух-вода за параметъра SCOP за умерен климат – две термопомпи Hoval достигат най-високи стойности от измерванията: „Belaria Twin I“ със SCOP 3,9  и „Belaria Twin IR“ със SCOP 3,8.

Термопомпа „“вода-вода“: пазарът продължава да има два лидера, които имат една и съща стойност на параметъра COP – 6,3. Единият шампион е термопомпата от Hoval – Thermalia.

Belaria – термопомпата въздух-вода

Термопомпата Belaria® въздух-вода  използва енергия от свободния атмосферен въздух за отопление и охлаждане на помещения и осигуря  битова гореща вода за дома. По този начин, те са високо ефективни и предлагат атрактивно съотношение между цена и производителност.

Дори за стари реновирани сгради, където съществуващите системни изискват високи температури над 60 °C, конвенционалните термопомпи въздух-вода достигат своите лимити. С въздушната термопомпа Belaria® е възможно чистия въздух да се  използва  като енергиен източник с ниски температури до – 20°C. Разбира се, по-ниската външна температура води и до по-ниска топлинна мощност.

Термопомпи въздух-вода

hoval

Поради тази причина, термопомпите въздух-вода понякога са оборудвани с допълнителни електрически нагреватели и те покриват пиковите нужди от топлина, когато външните температури са изключително ниски. Съдържанието на топлина придобита от въздуха е за отопление на цялата къща, използвайки електричеството като задвижваща енергия. 1 киловат електроенергия може да произвежда до 5 киловата топлина. Термопомпата Hoval Belaria въздух-вода може да бъде използвана и през лятото, за климатизация на сградата. Тази разширена функция охлаждане е интегрирана в избраните модели на Belaria® .

Thermalia – термопомпа вода-вода

Термопомпата вода-вода Thermalia®  получава ценна енергия от земята или подпочвените води. С одитиран COP до 6.6 за получаване на топлина от използваната енергия в сравнение с всяка друга технология засягаща термопомпите. 1 kW електроенергия може да възпроизведе 4.5 до 6.6 kW топлинна енергия.

Термопомпи вода-вода

hoval

Термопомпата Thermalia® обхваща всички области на приложение, от еднофамилни къщи до средно големи жилищни, търговски или общински сгради. В стандартния си дизайн, устройствата могат да генерират температури достигащи от 60 до 62 °C. А „“Н“ дизайнът може да достигне температури  от 70°C. Това ги прави подходящи за работа с конвенционални радиатори, което е важно за реновирането на стари сгради или подобряване на отоплението. Всички модели предлагат и функция за пасивно охлаждане.

Как изглежда монтажът на термопомпа вода-вода?

hoval

Свържете се сега с експертите Ховал и вземете най-добрата оферта за Вас или Ваш клиент, или направете безплатна консултация:
www.hoval.bg
0884 950 886
[email protected]

Ховал

Hoval проектира и произвежда цялостни системи за отопление на жилищни и нежилищни сгради, като кондензни газови котли, газо-нафтови котли, котли на биомаса, термопомпи, слънчеви колектори, бойлери и буфери, както и широка гама от вентилационни рекуперативни системи и децентрализирани климатични апарати. Централата на Hoval е във Вадуц, Княжество Лихтенщайн. Днес Hoval предлага широка гама от отоплителни, вентилационни и климатични системи, които участват в комплексни и индивидуални системни решения с оптимален комфорт за всички видове сгради.

Прочетете също: