pixel

Ремонтират Докторската градина и Северния парк

северен парк

Източник: dir.bg

През следващата година се предвижда и ремонт на Северен парк и изграждане на нова сцена в парк „Мир и дружба”. Подготвя се проект и за парковото пространство на НДК. Това съобщи заместник-кметът на Столична община по екология Мария Бояджийска.

За дейност „Озеленяване” общината предлага 18 307 548 лева, за зимно почистване на пътища – 3 200 000 лева, за дейностите по почистване на града (сметоизвозване, миене и ръчно и машинно метене на улици) – 88 099 476 лева, почистване на междублокови пространства – 3 500 000 лева, улично осветление и пътна сигнализация – 18 275 519 лева.

Столична община предвижда 73 869 123 лева за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа. „Има ясна тенденция за намаляване на количеството на депонирания отпадък и увеличаване на количеството на рециклиран отпадък. Един от основните ни приоритети е изграждане на нови, съвременни съоръжения за компостиране на отпадъци”, добави Мария Бояджийска, цитирана от „Фокус“. Общата дължина на почистените речни корита на територията на Столична община през 2012 г. е 73 км, а за 2013 г. са заложени за почистване 75 км.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: