Ръст в строителството

rust

Увеличение от 5.6% на строителната продукция през юни 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 година, показват данните на НСИ.

Продукцията от гражданското и инженерното строителство се увеличава с 14.4%, докато при сградното строителство се наблюдава намаление от 1.0%.

По предварителни данни през юни има ръст в строителството с 0.1% спрямо предходния месец.

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2014 г. е 585. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. сградите са с 5.2% повече, а регистрираното увеличение на новопостроените жилища в тях е 15.7%

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (66.5%), следвани от жилищните кооперации (19.1%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас – 104 сгради с 1 027 жилища в тях, Варна – 86 сгради със 781 жилища, и Пловдив – 74 сгради с 258 жилища.

Източник: darikfinance.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: