pixel

Проектирането на жилищни сгради по Еврокод във фокуса на специализиран семинар на Ксела България

ytong

Във връзка с очакваното въвеждане на ЕВРОКОД от следващата година като единствена система от стандарти за проектиране в България и с оглед на непрекъснатото повишаване на изискванията за пожарна безопасност, Ксела България, производителят на блокчетата за зидария Ytong и топлоизолационните плочи Multipor, организира семинар на 28.11.2014г. в хотел „Вега”, София.

Лекторите са водещи университетски преподаватели и специалисти с богат практически опит. Докладът на доц. д-р инж. В. Кърджиев, доц. д-р инж. П. Христов е озаглавен „Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“. В него на базата на детайлни сравнителни изследвани се дава отговор на въпросите: С колко се променя количеството на необходимите материали за конструкцията на сградите (основно кофраж, армировъчна стомана и бетон) при проектиране по системата ЕВРОКОД? Как може негативният финансов ефект от завишените изисквания да бъде редуциран?

Темата „Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи, изградени от Ytong и Multipor” ще бъде разгледана от доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов. Те ще представят резултати от изпитания на стени и облицовки в контекста на изискванията на нашите национални норми и на ЕВРОКОД за осигуряване на пожарната безопасност на сградите.

В рамките на специализирания семинар е предвидено време за въпроси към лекторите и обмяна на мнения между участниците.

Местата са ограничени и е препоръчително да заявите своето присъствие до 26.11.2014г. на тел. 02/819 33 44 или имейл [email protected].

Ксела България

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: