pixel

Проект с отпечатано дърво

WoodenWood

Дървото е един от най-разпространените строителни материали в архитектурата и промишлеността и се счита за природен ресурс. Въпреки потенциала си за повторна употреба, обновяване и биоразградимост, днес дърводобивната промишленост далеч не е в затворен цикъл, тъй като генерира милиони тонове дървесни отпадъци годишно.

Проектът WoodenWood, разработен от арх. Авраам Коен, Ювал Бергер, Алон Нисан, Йоав Дабас и директора на D.DLAB, арх. Шани Барат, изследва потенциала на кръговите решения за продукти от дърво. Целта е да се създаде непрекъснат жизнен цикъл на дървесината, като се въведе нов подход за проектиране с отпадъчни материали. Проектът WoodenWood служи като пример и доказателство за това.

WoodenWood

Проектът съчетава традиционна модулна дървообработка с роботизирано 3D принтиране на изцяло естествена дървесна паста за създаване на прототипи на мебели за сядане. Дървесната паста, подготвена за отпечатване, е направена от дайка. Материалът се състои от естествени суровини и различни дървесни отпадъци, които в момента основно се изгарят. Получените продукти запазват уникалните свойства на дървесината, като топлина, усещане и акустика, и могат да се обработват допълнително като обикновено дърво. Докато масивната сурова дървесина осигурява структурата на стола в първите прототипи, отпечатаните дървени стърготини завършват „тъканта“ на облегалката и седалката. Възможна е и изцяло отпечатана мебел или комбинация със сурови плоскости, изработени с Сайкс.

Снимки: D.DLAB

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: