pixel

Предстои да се обнародва нова Наредба за проектиране на пътища

За повече от година подготвихме много нормативни актове, свързани с пътната безопасност. Част от тях вече са приети, предстои в „Държавен вестник“ да бъде обнародвана новата Наредба за проектиране на пътища. Това съобщи в кулоарите на Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Николай Нанков на 5 септември.

Новата Наредба за проектиране на пътищата ще даде отговор на много от въпросите. Сред тях са по-голяма осветеност на пътни възли и кръстовища – задължителен елемент от изграждане на нови и рехабилитиране на вече съществуващи отсечки. Предвидени са повече изисквания към системите за отводняване на пътното платно, за да се предотврати събирането на вода и опасността от „аквапланинг“. Министърът обърна внимание, че според наредбата зоната за безопасност ще зависи от класа на пътя, като при автомагистралите тя ще е 16 метра, а при първокласните пътища – 12 метра. В тази широчина от пътя всички елементи на инфраструктурата като билбордове, стълбове, дървета ще бъдат допълнително обезопасявани.

Сред мерките са също не само удължаване на гаранционните срокове за пътищата, но и по-големи правомощия за възложителя.

Министърът коментира, че, макар и в оставка, продължава да изпълнява задълженията си, сред които е и участието му в парламентарния контрол, и обърна внимание, че две трети от въпросите към него днес са свързани с пътища.

Министърът посочи, че пътният сектор е крайно недофинансиран, за да се отговори на изискванията на обществото за по-модерни, по-комфортни и по-безопасни пътища и напомни, че за да се промени това, в началото на годината бе подписан договорът за проектиране и въвеждане на тол системата. Николай Нанков обърна внимание и на напредъка по отношение на политиката по търсене на реализация на приоритетни обекти чрез концесиониране или други форми на публично-частно партньорство. Първите стъпки в тази посока вече са направени с подписаните споразумения на срещата 16+1 тази година и се работи усилено за реализация на такива обекти. Регионалният министър посочи, че китайски компании проявяват интерес към строителството на тунела под връх Шипка.

Пред народните представители Николай Нанков съобщи още, че спестените средства в размер на около 1 млн. лв. от строителството на язовир „Пловдивци“ ще бъдат използвани за възстановяване на участъци от републиканската пътна инфраструктура в Община Рудозем, които са засегнати от преминаващите по тях тежкотоварни автомобили, използвани при изграждането на съоръжението.

Той информира също, че текат тръжни процедури за избор на изпълнител за участък от пътя Провадия – Айтос – Дъскотна, който ще бъде рехабилитиран на два лота със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Николай Нанков съобщи още, че при планиране на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за следващата година ще бъдат разгледани възможностите за осигуряване на средства за изготвянето на проект за осветление на пътен възел „Пъстрогор“ за входа на гр. Свиленград на АМ „Марица“ и неговото изпълнение.

На въпрос за водоснабдяването във варненската Община Аксаково министърът съобщи, че през тази година министерството е възложило изработването на инженерно-хидроложки доклад и подробно геодезическо заснемане, които ще дадат изходни данни за последващо проектиране и решаване на проблема с прекъснатото заради свлачищни процеси водоснабдяване във вилна зона „Кранево“ и селищни образувания „Панорама“.

По отношение на обновяването на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков напомни, че според разчетите с разполагаемия бюджет на Националната програма за енергийна ефективност ще бъдат санирани 2022 блока. Ще се търси по-устойчив механизъм за финансиране обновяването на жилищата в България, като условията са предмет на широк обществен дебат, в който се приветстват всякакви конкретни предложения.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: