pixel

Седем участника в търга за ремонта на гарите Подуяне, Искър и Казичене

Гара Подуяне

Седем компании и обединения участваха в търга за реконструкция на гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене в три обособени позиции. Позиция 1 е за реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор, позиция 2 – за същите дейности, но за гара Искър, а позиция 3 – за гара Казичене. Стойността на поръчката е 5 199 538 лв. без ДДС.

Участниците в търга са:

– Сдружение Интерполис 2018, съставено от „Интерполис“ ЕООД, „Инфра Роудс“ ЕООД -позиция 3.

– Консорциум гара Искър 2018, състоящо се от „Среги“ ООД и „Тит Инженеринг“ ЕООД – позиция 2.

– „Инфраструктурно строителство“ АД – позиция 1.

– ДЗЗД „Искър Билд“ 2018, в което партньори са „Билдинг комфорт“ ЕООД, „Трейс-София“ ЕАД, „Термоконсулт София“ ЕООД – позиция 2

– ДЗЗД „Казичене Билд 2018“, съставено от „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Трейс – София“ ЕАД, „Термо Консулт София“ ЕООД – позиция 3

– ДЗЗД „Евро Строй“, включващо „Кар Строй“ ЕООД и „Нивел Строй“ ЕООД – позиция 2 и 3

– ДДЗД „Престиж – Парсек“ с партньори „Парсек Груп“ ЕООД и „Престиж бизнес – 93“ ООД – позиция 2.

Гара Искър

В началото на август т.г. одобриха финансирането на проекта за реконструкция на трите ключови железопътните гари със средства от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ). Общата стойност на проекта е 7.4 млн. лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6.3 млн. лева с ДДС.

Предвижда се пълно обновяване на приемните здания и прилежащите перони, подобряване на конструктивното състояние на сградите, изграждане на системи за енергийна ефективност, внедряване на съвременни информационни и оповестителни системи, облагородяване и озеленяване на околните пространства.

За да се запази автентичният вид на втората по големина жп гара в София – Подуяне, е предвидено зданието и вграденият в чакалнята павилион да бъдат реставрирани.

Предвидено е строителните дейности за трите жп гари да започнат в началото на следващата година, като се очаква да приключат през 2020 г.

Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната. За миналата година по направлението са пътували над 1.4 милиона пътници.

Гара Подуене

Гара Казичене

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: