pixel

Представят най-новите тенденции в енергоефективното строителство

energiina efectivnost

Днес от 17:00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, на ул. „Кракра“ 11 в столицата ще се проведе конференция на тема „Енергийна ефективност в строителството“.

На своето заседание от 5 февруари Европейският парламент потвърди целта за 40% задължително повишаване на енергийната ефективност на всички сгради до 2030 г. Архитектите в България приветстват това решение, а настоящата конференция е израз на стремежа на специалистите от различни професионални сдружения и институции да търсят пътища за въвеждане на най-новите енергоефективни решения в България.

Инициатор на конференцията е водещата германска фирма в областта на на топлоизолациите, Knauf Insulation, в партньорство с Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите и Камарата на строителните инженери в България.

Целта на конференцията е да представи най-новите тенденции в енергоефективното строителство както по отношение на нормативната уредба, така и на добри практики от Европа и България, включително и някои от водещите технологични решения и системи в тази област.

Лектори в тази конференция ще бъдат уважавани наши и чужди специалисти в областта на енергийно-ефективното строителство.

За лекторите:

Доц. д-р арх. Росен Савов – модератор на конференцията
Ръководител катедра „Архитектура и урбанизъм““, „ВСУ „Черноризец Храбър““;
Преподавател по дисциплините „Енергийна ефективност““, „„Устойчива архитектура““ и „„Иновативни архитектурни конструкции““;
Ключов експерт по Проект „Енергийно обновяване на българските домове““;
Автор на книги по енергийна ефективност и съавтор в разработването на поредица нормативни документи в областта на енергийната ефективност;
Автор на проектите на повече от 50 обществени и жилищни сгради.

Арх. Николай Гълъбов
Зам. председател на Камарата на архитектите в България;
Председател на Комисията по международна дейност и евроинтeграц ия към КАБ;
Притежава сертификати за изграждане на „зелени“ сгради и управление на инвестиционни проекти от щата Калифорния, САЩ;
2011 – 2013 – Член на Управителния съвет на Архитектурния Съвет на Европа.

Проф. д-р Dragoslav Sumarac от Белградския университет
Председател на Сръбската камара на инженерите;
Министър на градоустройството и строителството на Република Сърбия в периода 2001 – 2004;
Автор на над 100 публикации;
Практиката му обхваща обекти в Сърбия, Русия, Ирак и Алжир;
Сред основните теми в академичната му кариера е и темата „Енергийна ефективност“.

Инж. Goran Prolic
Експерт по Енергийна ефективност;
Мениджър „Application Development“ за Балканите на германската компания Knauf Insulation.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: