pixel

Правителството даде 25-годишна концесия за добив на строителни материали

kontsesia

Правителството предостави 25-годишна концесия за добив на строителни материали – андезитобазалти, годни за производство на трошен камък, от находище „Голеш”. Кариерата се намира в землището на с. Изгрев, община Царево. За целия период на договора се очаква концесионните плащания да надхвърлят 706 хил. лв. (без ДДС), като половината от тях ще постъпват по бюджета на община Царево, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Планираният размер на инвестициите е за над 217 хил. лв. Одобрено беше и издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства. Две от тях са за скалнооблицовъчни материали. Срокът на разрешенията е съответно за 12 месеца и за две години. Проучваните площи са „Бадемите” в община Ивайловград и „Върбово” в община Чупрене. Планираните инвестиционни дейности са общо за 80 хил. лв., а в мероприятия по опазване на околната среда ще бъдат вложени 9000 лв.

Друга фирма пък получи разрешение да извърши проучване на строителни материали в площта „Казаните-1“. Тя е разположена в землището на с. Лясково, община Айтос. Проучвателните дейности ще се извършват в 6-месечен срок, като инвестиционната програма на дружеството е за над 17 хил. лв.

Източник: novini.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: